Szolgáltatások - 327548-2019

12/07/2019    S133

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2019/S 133-327548

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: agnes.zsabokorszky@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17958153
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. b) pont
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 247/2014.(X. 1.)Korm.rend. szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás TMÜ média-kutatás

Hivatkozási szám: EKR000326902019
II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére médiaügynökségi és kutatási feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79530000 Fordítási szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

TMÜ Nonprofit Zrt. székhelye (1027 Budapest, Kacsa u. 15–23.), továbbá hazai, illetve nemzetközi helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az átfogó kampányok száma tervezetten évente 9 db, amelyből tervezetten 3 db belföldön, 6 db külföldi célpiacokon (az alábbi célpiacok bármelyikén, illetve több célpiacon párhuzamosan) kerül megvalósításra.

Egy kampány átlagosan minimum 4, maximum 8 hétig tart.

A tervezett kampányok esetében előfordulhat, hogy párhuzamosan kell belföldi és külföldi kampányokat megvalósítani legalább 4 héten keresztül az alábbi célpiacok bármelyikén beleértve a célpiacokon történő egyidejű, párhuzamos teljesítést is. Bármely célpiacon történő teljesítés a kampányok darabszámát tekintve önálló kampánynak minősül.

A Megrendelő az alábbi célpiacokon tervezi a megjelenéseit, de további célpiacok is felmerülhetnek:

Kiemelt fókusz:

— Európa, kiemelten: Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország, Olaszország, Franciaország

— Ausztria, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovákia, Hollandia, Izrael, Kína, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada

Egyéb potenciális régiók/célországok lehetnek:

— Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország, Törökország

— Svájc, Írország

— India

— Öböl-menti országok: (főként EAE és Katar).

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 20 db lesz, melyből legalább egy db szerződés legalább 9 hónapos időtartamra szól. A szerződések átlagértéke a legalább nettó 100 millió Ft-ot meg fogja haladni, de akár ennek többszörösét is elérheti.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 23. A teljesítésben részt vevő médiatervező- és vásárló szakemberek legalább 6 hétig tartó médiakampány médiatervezési és - vásárlási feladatainak ellátásában szerzett tapasztalata (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 24. A teljesítésben részt vevő kutató szakemberek nemzetközi közvéleménykutatási szakmai tapasztalata (hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 25. Szociális szempont - A teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 26. Mintafeladat / Súlyszám: 18
Ár - Súlyszám: 105
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 065-151626
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: NKOH/166-12
Elnevezés:

Keretmegállapodás TMÜ média-kutatás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71824097
Postai cím: Nagyenyed utca 16.fszt.4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Media Dynamics Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56933431
Postai cím: Bécsi út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: orsolya.toth@mdcs.hu
Telefon: +36 303112543
Fax: +36 13910599
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Belföldi médiavásárlás és tervezés, belföldi médiaügynökségi feladatok - médiastratégia alkotás, médiatervezés (médiamix) és -vásárlás, médiakampányok utóértékelése, belföldi közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatainak ellátása, belföldi kutatási feladatok ellátása, médiastratégia megalkotása, hazai közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatai, folyt.: VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása: komplex külföldi médiakampányok tervezés (médiamix) és vásárlás, külföldi médiaügynökségi feladatok - médiastratégia alkotás, médiatervezés és -vásárlás, médiakampányok utóértékelése, külföldi kutatási feladatok ellátása

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;

Közös ajánlattevők megnevezése: Ajánlattevő neve és székhelye:New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (

1123 Budapest Nagyenyed Utca 16.fszt.4., adószáma:24670827-2-43) Ajánlattevő neve és székhelye: Media Dynamics Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 33.) adószáma: 25597598-2-41);

Wavemaker Hungary Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 53. (adószáma: 12158485-2-44)

d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését.

25. értékelési szempont: Szociális szempont - A teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148. § (3)-(4) szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2019