Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 327702-2021

30/06/2021    S124

Magyarország-Budapest: Védőfelszerelések

2021/S 124-327702

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: 15775845251
Postai cím: Mogyoródi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta-Dobos Dóra Emese
E-mail: dora.dobos@katved.gov.hu
Telefon: +36 706827875
Fax: +36 14694466
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000712002021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000712002021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi szintű
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Különféle egyéni szak- és védőfelszerelések

Hivatkozási szám: EKR000712002021
II.1.2)Fő CPV-kód
18143000 Védőfelszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Különféle egyéni szak- és védőfelszerelések beszerzése 5 részben.

Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni szakfelszerelések_1

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44511000 Kéziszerszámok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1174 Budapest, Ferihegyi út 264. szám alatt található Központi Raktárbázis

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás 1. részében a beszerzés tárgya: keretszerződés alapján egyéni szakfelszerelési eszközök beszerzése.

Ajánlatkérő nettó 4 916 000 Ft keretösszeg + ÁFA mértékéig köti meg a keretszerződést ezen részben. Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget 100 % mértékben vállal.

Termékek és várható - tájékoztató jellegű - termék mennyiség a korábbi gyakorlat alapján:

Tolókefe szár 6m acél: 100 db

Műanyag tolókefe fej 100 mm: 200 db

Műanyag tolókefe fej 120 mm: 200 db

Műanyag tolókefe fej 140 mm: 200 db

Műanyag tolókefe fej 160 mm: 200 db

Máanyag tolókefe fej 180 mm: 200 db

Műanyag tolókefe fej 200 mm: 200 db

Összesen: 1300 db.

Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/09/2021
Befejezés: 10/03/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített ár szempont megnevezése: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft)

A legalacsonyabb ár alkalmazásának indoklása valamennyi részre irányadóan:

A Kbt. 76. § (5) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A Kbt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok jelen beszerzési tárgy tekintetében az alkalmazandó értékelési szempontrendszerre és módszerre vonatkozó részletes szabályokat nem határoznak meg. A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló hatósági útmutató szerint a Beentjes-ügyben (C-31/87.) kimondta a Bíróság, hogy az ajánlatkérők ugyan szabadon választhatják meg az értékelési szempontokat, azonban ez a lehetőségük annyiban korlátozott, hogy a szabad választás joga csak olyan szempontokra vonatkozhat, amelyek ténylegesen a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálják. Ajánlatkérőnek nincs tudomása olyan minőségi értékelési részszempontról, amely ténylegesen a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálja, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező eszközök a megadott műszaki paraméterek, alkalmassági előírás mellett a teljesítés minőségét emelni ajánlatkérő álláspontja szerint mással nem lehet. Ajánlatkérő tanulmányozta a hatóság fent nevezett útmutatóját egyéb minőségi értékelési részszempontok vonatkozásában, melyeket az alábbiakra tekintettel nem írt elő: „(...) a teljesítési határidő nem alkalmas a minőségi alapú értékelésre, így értékelési szempontként való alkalmazása önmagában az ár mellett nem javasolt (annak használata a szabályozás célja ellen irányult). Emellett például a kötbérre, jótállásra vagy egyéb garanciákra, részszámlák számára, igényelt előleg mértékére vonatkozó értékelési szempontok sem tekinthetőek kifejezetten minőségi szempontoknak.” Fentiek alapján, ajánlatkérő álláspontja szerint az árubeszerzés magas minőségben való teljesítésére minőségi értékelési részszempont előírása nincs hatással. Ajánlatkérő olyan részletességgel és magas műszaki követelmények támasztásával határozta meg a műszaki minimum elvárásait az ajánlattevőkkel szemben a műszaki dokumentációban, hogy annak maradéktalan betartása mellett magas minőségi színvonalon teljesül a tárgyi beszerzés, de figyelembe vette azt is, hogy az előírások ne legyenek versenykorlátozók. Egyéb szempont értékelése a teljesítés minőségére nem lenne hatással, ezzel nem emelné az árubeszerzés színvonalát és nem látná el a minőségi értékelési részszempont jogszabály által előírt funkcióját.

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzített kezdő időpont becslés, a szerződés tényleges kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja.

A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. március 10. napjáig tart.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni szakfelszerelések_2

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44511000 Kéziszerszámok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1174 Budapest, Ferihegyi út 264. szám alatt található Központi Raktárbázis

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás 2. részében a beszerzés tárgya: keretszerződés alapján egyéni szakfelszerelési eszközök beszerzése.

Ajánlatkérő nettó 32 470 900 Ft keretösszeg + áfa mértékéig köti meg a keretszerződést ezen részben. Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget 100 % mértékben vállal.

Termékek és várható - tájékoztató jellegű - termék mennyiség a korábbi gyakorlat alapján:

Csőkefe szár 4,5 mm: 80 db

Csőkefe szár 6,5 mm: 80 db

Golyós-kötél 10-s 20 fm (kender): 80 db

Golyós-kötél 10-s 40 fm (kender): 80 db

Golyós-kötél 10-s 40 fm perlon: 80 db

Kötélszem: 320 db

Kéményvizsgáló tükör 57 mm d: 150 db

Kéményseprő lapát: 150 db

70-es fa golyó mm: 30 db

90-es fa golyó mm: 30 db

100-es fagolyó mm: 30 db

110-es fagolyó mm: 30 db

120-as fagolyó mm: 30 db

130-as fagolyó mm: 30 db

140-es fagolyó mm: 30 db

190-es fagolyó mm: 30 db

240-es fagolyó mm: 30 db

Előtét lánc 40 cm: 200 db

Karabíner 100 kg: 150 db

Karmanttyú közcsavar réz párban 1 col: 150 db

Karmanttyú közcsavar réz párban fél col: 150 db

Csavarhúzó bit fejekkel: 100 db

Lemezfúró 4-12: 150 db

Lemezfúró 4-20: 150 db

Kémény csiga: 10 db

Tolókefe szár üvegszálas: 150 db

Láncon futó rugós tisztító szerszám 8-16: 100 db

Füstpatron (patron darab): 10 000 db

Kéményseprő táska: 150 db

Összesen: 12 750 db

Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/09/2021
Befejezés: 10/03/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített ár szempont megnevezése: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft)

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzített kezdő időpont becslés, a szerződés tényleges kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja.

A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. március 10. napjáig tart.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni szakfelszerelések_3

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44511000 Kéziszerszámok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1174 Budapest, Ferihegyi út 264. szám alatt található Központi Raktárbázis

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás 3. részében a beszerzés tárgya: keretszerződés alapján egyéni szakfelszerelési eszközök beszerzése.

Ajánlatkérő nettó 29 246 943 Ft keretösszeg + ÁFA mértékéig köti meg a keretszerződést ezen részben. Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget 100 % mértékben vállal.

Termékek és várható - tájékoztató jellegű - termék mennyiség a korábbi gyakorlat alapján:

Kéménykulcs: 150 db

Kézi kefe: 150 db

Égető kanna: 20 db

Csőkefe fej 4,5 mm szárra 100 mm: 150 db

Csőkefe fej 4,5 mm szárra 100 mm: 150 db

Csőkefe végzáró: 100 db

Golyós-kötél 10-s 20 fm perlon: 80 db

Vasgolyó 80-as mm: 100 db

90 es gumigolyó: 100 db

Vasgolyó 90-es mm: 100 db

Kézi elektromos fúró: 47 db

Ipari porszívó: 10 db

Koromvonó: 70 db

Kaparóvas: 30 db

LED es zseblámpa: 150 db

Létra 4*3: 10 db

Kötélre tisztítókefe 160 mm acél: 150 db

Kötélre tisztítókefe 180 mm acél: 150 db

Kötélre tisztítókefe 200 mm acél: 150 db

Kötélre tisztítókefe 250 mm acél: 100 db

Kötélre tisztítókefe 400 mm acél: 80 db

Kötélre tisztítókefe 160 mm műanyag: 150 db

Kötélre tisztítókefe 180 mm műanyag: 150 db

Kötélre tisztítókefe 200 mm műanyag: 150 db

Kötélre tisztítókefe 250 mm műanyag: 150 db

Kötélre tisztítókefe 400 mm műanyag: 80

Láncon futó rugós tisztító szerszám 12-20: 100 db

Láncon futó rugós tisztító szerszám 20-30: 100 db

Öntapados aliumínium szalag 55 mm 50 m: 500

Kombinált fogó 160mm: 150 db

Laposfogó: 150 db

Vizpumpafogó: 150 db

Gyujtó eszköz (10 db/csomag): 142 db

Hosszabbító (20m): 20 db

Mérőszalag 3m: 150 db

Összesen: 4189 db

Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/09/2021
Befejezés: 10/03/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített ár szempont megnevezése: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft)

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzített kezdő időpont becslés, a szerződés tényleges kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja.

A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. március 10. napjáig tart.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni szakfelszerelések_4

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44511000 Kéziszerszámok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1174 Budapest, Ferihegyi út 264. szám alatt található Központi Raktárbázis

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás 4. részében a beszerzés tárgya: keretszerződés alapján egyéni szakfelszerelési eszközök beszerzése.

Ajánlatkérő nettó 5 131 900 Ft keretösszeg + ÁFA mértékéig köti meg a keretszerződést ezen részben. Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget 100 % mértékben vállal.

Termékek és várható - tájékoztató jellegű - termék mennyiség a korábbi gyakorlat alapján:

Rugósaparát 130 mm: 100 db

Rugósaparát 100 mm: 100 db

Rugósaparát 150 mm: 100 db

Rugósaparát 180 mm: 100 db

Rugósaparát 200 mm: 100 db

Rugós kefefej 140 mm: 100 db

Rugos kefefej 160 mm: 100 db

Rugos kefefej 180 mm: 100 db

Acél sőrtés 100 mm fej: 200 db

Acél sőrtés 120 mm fej: 200 db

Acél sőrtés 140 mm fej: 200 db

Acél sőrtés 160 mm fej: 200 db

Acél sőrtés 180 mm fej: 200 db

Acél sőrtés 200 mm fej: 200 db

Acél sőrtés 250 mm fej: 100 db

Acél sőrtés 300 mm fej: 80 db

Acél sőrtés 400 mm fej: 80 db

Acél sőrtés 350 mm fej: 80 db

Összesen: 2340 db

Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/09/2021
Befejezés: 10/03/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített ár szempont megnevezése: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft)

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzített kezdő időpont becslés, a szerződés tényleges kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja.

A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. március 10. napjáig tart.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni védőfelszerelések

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44511000 Kéziszerszámok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1174 Budapest, Ferihegyi út 264. szám alatt található Központi Raktárbázis

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás 5. részében a beszerzés tárgya: keretszerződés alapján egyéni védőfelszerelési eszközök beszerzése.

Ajánlatkérő nettó 5 294 400 Ft keretösszeg + ÁFA mértékéig köti meg a keretszerződést ezen részben. Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget 100 % mértékben vállal.

Termékek és várható - tájékoztató jellegű - termék mennyiség a korábbi gyakorlat alapján:

Munkapont rögzítő: 300 db

Munkavédelmi sisak: 600 db

Téli polár baseball sapka 5COVCN, fekete: 200 db

TULLE baseball sapka fekete: 200 db

Összesen: 1300 db

Részletek a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/09/2021
Befejezés: 10/03/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A jelen felhívás II.2.5) pontjában rögzített ár szempont megnevezése: Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft)

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban rögzített kezdő időpont becslés, a szerződés tényleges kezdő időpontja a szerződés hatálybalépésének napja.

A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. március 10. napjáig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Valamennyi rész esetében:

Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó (továbbiakban AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az AK köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi rész esetében:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével szükséges benyújtani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben): A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.

A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 62. §, 64. §, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése is irányadó.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-ra is.

A megkövetelt igazolási mód részletesen a KD részeként található meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetében:

Műszaki, szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolása:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AT az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.

Az ajánlattétel során AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) be kell nyújtani a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján, a szerződésszerűen teljesített referenciák igazolását a 321/2015. Korm. rend. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.

A referenciaigazolás/referencianyilatkozat minimális tartalmi elemei:

— szerződést kötő másik fél neve

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)

— a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)

— a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)

— a szerződés mennyisége (saját teljesítés mennyisége az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében megadva)

— a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész:

M/1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) összesen minimum 970 darab közbeszerzés tárgya szerinti, szakfelszerelési eszközök (tolókefe szár és/vagy tolókefe fej) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával (A 970 darab az eszközök számára vonatkozik).

A referenciakövetelmény legfeljebb 10 referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető.

2. rész:

M/1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) összesen minimum 9500 darab közbeszerzés tárgya szerinti szakfelszerelési eszközök (csőkefe szár és/vagy golyós kötés és/vagy kötélszem és/vagy kéményvizsgáló tükör és/vagy kéményseprő lapát és/vagy fa golyó és/vagy előtét lánc és/vagy karabíner és/vagy karmanttyú és/vagy csavarhúzó és/vagy lemezfúró és/vagy kémény csiga és/vagy tolókefe szár és/vagy rugós tisztító és/vagy füstpatron és/vagy kéményseprő táska) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. (A 9500 darab az eszközök számára vonatkozik).

A referenciakövetelmény legfeljebb 10 referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető.

3. rész:

M/1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) összesen minimum 3000 darab közbeszerzés tárgya szerinti szakfelszerelési eszközök (kéménykulcs és/vagy kézi kefe és/vagy égető kanna és/vagy csőkefe fej és/vagy csőkefe végzáró és/vagy golyós-kötél és/vagy vasgolyó és/vagy gumigolyó és/vagy kézi elektromos fúró és/vagy ipari porszívó és/vagy koromvonó és/vagy kaparóvas és/vagy zseblámpa és/vagy létra és/vagy kötélre tisztítókefe és/vagy rugós tisztító szerszám és/vagy öntapadós alumínium szalag és/vagy kombinált fogó és/vagy laposfogó és/vagy vízpumpafogó és/vagy gyújtó eszköz és/vagy hosszabbító és/vagy mérőszalag) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával (A 3000 darab az eszközök számára vonatkozik).

A referenciakövetelmény legfeljebb 10 referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető.

4. rész:

M/1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) összesen minimum 1700 darab közbeszerzés tárgya szerinti szakfelszerelési eszközök (rugósaparát és/vagy rugós kefefej és/vagy acél sörtés) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával (Az 1700 darab az eszközök számára vonatkozik).

A referenciakövetelmény legfeljebb 10 referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető.

5. rész:

M/1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) összesen minimum 970 darab közbeszerzés tárgya szerinti védőfelszerelés (munkapont rögzítő és/vagy munkavédelmi sisak és/vagy baseball sapka) szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. (A 970 darab a védőfelszerelések számára vonatkozik)

A referenciakövetelmény legfeljebb 10 referenciamunkával/szerződéssel teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetében:

Késedelmi kötbér: Nyertes AT késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha neki felróhatóan valamely teljesítési határidőt elmulasztja. Összege az eseti megrendelés alapján kiszámított, a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 1 %-a/nap, legfeljebb 30 %.

Meghiúsulási kötbér: A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben AK felmondhatja a Keretszerződést, és meghiúsulási kötbérre jogosult. Abban az esetben, ha az AK a Keretszerződést felmondja, vagy attól jogszerűen eláll, vagy a Keretszerződés a nyertes AT oldalán felmerülő okból lehetetlenül, AK meghiúsulási kötbérre jogosult. Mértéke a Keretszerződés keretösszegének teljesítéssel még ki nem merített nettó keretösszegének 30 %-a.

A hibás teljesítés esetén a Vevő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint kellékszavatossági igényeket érvényesítheti.

Egyedi megrendelések:

AK a jelen információi alapján tervezetten 3 megrendelést küld a szerződés teljesítése során nyertes AT részére az alábbiak szerint:

1. megrendelés:

A 2021. évre meghatározott fedezet erejéig

2. megrendelés:

A 2022. évre meghatározott fedezet erejéig

3. megrendelés:

A 2023. évre meghatározott fedezet erejéig, azzal, hogy a szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. március 10.-ig hatályos

AK kiemeli, hogy ezen információ kizárólag tájékoztatás jelleggel kerül megadásra, Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt/ a keretösszeg kimerüléséig jogosult egyedi megrendelést küldeni nyertes Ajánlattevő részére az eljárás mindkét részében a szerződéstervezetben rögzített szabályok szerint.

A megrendelések tekintetében irányadó a szerződéstervezet 5. pontja, valamint a 6.2. pont is.

Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.

Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakat.

Előleg: nincs

Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési, illetve jóteljesítési biztosíték rendelkezése bocsátásának kötelezettségét.

Nyertes AT az eseti megrendelés AK által teljesítésigazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után jogosult számla benyújtására.

A szerződés teljesítésével kapcsolatban irányadó a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bek., a Kbt. 27/A. § és a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdése. Pénznem: HUF.

Részletek a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/07/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/07/2021
Helyi idő: 18:00
Hely:

Ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § bek.re.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi részben irányadó:

1) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosíték benyújtásának kötelezettségét egyik rész vonatkozásában sem.

2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.

3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor ATnek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolatát nyújtják be az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.

4) A GSZ, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott KD-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.

5) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia (részajánlattétel esetében külön-külön), amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi AT) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)

6) Értékelési szempont: legalacsonyabb ár minden részben.

7) Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania (részajánlattétel esetében külön-külön) az „Ajánlat részletezése” megnevezésű dokumentumot. A dokumentumban meg kell adni a megajánlott termék pontos gyártóját és típusát, valamint a műszaki paramétereit olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen a műszaki leírásnak való megfelelőség. Emellett a táblázatban Ajánlattevőnek meg kell adnia minden termék vonatkozásában a 0-tól különböző nettó egységárát. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat kell megadnia pozitív számban megadva.

Az egyes eszközök nettó egységárának tartalmaznia kell a műszaki specifikációban szereplő tételek árát, a teljesítési helyszínre történő szállítás költségét, a csomagolás díját, a jótállás ellenértékét, valamint mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.

8) Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattételi felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket

Elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.

9) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR. Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

10) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján valamennyi rész esetében.

11) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot egyik rész esetében sem.

12) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK - ha az összegezésben megjelölésre került - a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.

13) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.

14) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az M/1) és M/2) alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.

15) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot részenként külön-külön.

16) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról részenként külön-külön.

17) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. Részletek a KD-ban.

18) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

19) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását egyik részajánlat esetében sem.

20) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy a kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

21) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak.

22) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com

23) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.

24) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2021