Usługi - 327975-2016

TITytułBelgia-Bruksela: Umowa ramowa o działalność informacyjno-komunikacyjną związaną ze zintegrowaną polityką morską oraz wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej
NDNumer publikacji ogłoszenia327975-2016
PDData publikacji22/09/2016
OJNumer wydania Dz.U. S183
TWMiejscowość nabywcyBRUKSELA
AUNazwa urzędowa nabywcyKomisja Europejska, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F – Resources
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyBE
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEKomisja Europejska
DSDokument wysłany12/09/2016
DTTermin składania ofert04/11/2016
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)77700000 - Usługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa
RCMiejsce realizacji (NUTS)BE
ES
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE