Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 327975-2016

TITytułBelgia-Bruksela: Umowa ramowa o działalność informacyjno-komunikacyjną związaną ze zintegrowaną polityką morską oraz wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej
NDNumer publikacji ogłoszenia327975-2016
PDData publikacji22/09/2016
OJNumer wydania Dz.U. S183
TWMiejscowość nabywcyBRUKSELA
AUNazwa urzędowa nabywcyKomisja Europejska, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F – Resources
OLJęzyk oryginałuEN
CYKraj nabywcyBE
AARodzaj nabywcy5 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
HAInstytucja/agencja UEKomisja Europejska
DSDokument wysłany12/09/2016
DTTermin składania ofert04/11/2016
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja3 - Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)77700000 - Usługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa
RCMiejsce realizacji (NUTS)BE
ES
IAAdres internetowy (URL)http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE