Szolgáltatások - 327975-2016

22/09/2016    S183

Belgium-Brüsszel: Keretszerződés az EU integrált tengerpolitikájával és közös halászati politikájával kapcsolatos információs és kommunikációs tevékenységekre

2016/S 183-327975

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F — Resources
Postai cím: J-99
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Ms Dora Correia — Acting Director
E-mail: mare-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden 2, place Rogier 16
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/EASME
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
Postai cím: Odriozola Building, Avenida García Barbón, 4
Város: Vigo (Pontevedra)
NUTS-kód: ES ESPAÑA
Postai irányítószám: 36201
Ország: Spanyolország
E-mail: cei201302@efca.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.efca.europa.eu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1883
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés az EU integrált tengerpolitikájával és közös halászati politikájával kapcsolatos információs és kommunikációs tevékenységekre.

Hivatkozási szám: MARE/2016/11.
II.1.2)Fő CPV-kód
77700000 Halászattal kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés célja az integrált tengerpolitika és a közös halászati politika elmagyarázásának, előmozdításának, végrehajtásának és fejlesztésének segítése, valamint az előbbi területekre vonatkozó célkitűzésekkel, kérdéskörökkel és kezdeményezésekkel kapcsolatos szemléletformálás. E szolgáltatási keretszerződés a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) részére nyújtandó szolgáltatásokat is tartalmazza majd.

Az ajánlati felhívás a következő feladatokra és szolgáltatásokra irányul:

A) információs és kommunikációs kampányok tervezése, végrehajtása és utókövetése;

B) szerkesztői feladatok, tartalom létrehozása és kommunikációs anyagok kidolgozása, valamint adatbázisok kezelése az információs anyagok terjesztése céljából és egyéb célokra;

C) audiovizuális szolgáltatások;

D) segítségnyújtás a digitális kommunikációs és online tevékenységekhez;

E) rendezvényeken és vásárokon való részvétel megszervezése;

F) médiakapcsolatok támogatása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-kód: ES ESPAÑA
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Bizottságot ezen ajánlati felhívás céljából a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság (DG MARE) képviseli. A Bizottság lépcsőzetes rendszerű, több féllel kötendő szolgáltatási keretszerződést kíván kötni az európai uniós integrált tengerpolitikával és a közös halászati politikával összefüggő információs és kommunikációs tevékenységekre. A lépcsőzetes rendszerű, több féllel kötendő keretszerződés legfeljebb a 2 legjobb helyezést elérő ajánlattevőnek kerül odaítélésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 14 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés időtartama 12 hónap attól a naptól számítva, hogy az utolsó szerződő fél is aláírta a szerződést. A szerződés legfeljebb 3 alkalommal automatikusan megújítható, alkalmanként 12 hónap időtartamra. A szerződés maximális időtartama tehát 48 hónap, kivéve, ha az egyik fél írásbeli értesítést küld.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közös halászati politika, integrált tengerpolitika, Európai Tengerügyi és Halászati Alap (EMFF).
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/11/2016
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/11/2016
Helyi idő: 15:00
Hely:

A nyilvános tenderbontásra az alábbi helyszínen kerül sor: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, rue Joseph II 99, 1040 Brussels (metróállomás: Maelbeek/Maalbeek), BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 2 képviselő lehet jelen. A pályázónak szervezési és biztonsági okokból el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyigazolvány-, illetve útlevélszámát legalább 3 munkanappal a tenderbontást megelőzően a következő címre: mare-tenders@ec.europa.eu Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2016