Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 327975-2016

22/09/2016    S183

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt għal attivitajiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni rrelatati mal-politika marittima integrata (PMI) u l-politika komuni dwar is-sajd (PKS) tal-UE

2016/S 183-327975

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F — Resources
Indirizz postali: J-99
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Dora Correia — Aġent Direttur
Posta elettronika: mare-tenders@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Rogier 16
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
Indirizz postali: Odriozola Building, Avenida García Barbón, 4
Belt: Vigo (Pontevedra)
Kodiċi NUTS: ES ESPAÑA
Kodiċi postali: 36201
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: cei201302@efca.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.efca.europa.eu
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1883
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt għal attivitajiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni rrelatati mal-politika marittima integrata (PMI) u l-politika komuni dwar is-sajd (PKS) tal-UE.

Numru ta' referenza: MARE/2016/11.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
77700000 Servizzi inċidentali għas-sajd
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tal-qafas ta' kuntratt huwa biex jgħin biex ifisser, jippromwovi, jimplimenta u jiżviluppa l-IMP u s-CFP kif ukoll sabiex titqajjem il-kuxjenza pubblika tal-għanijiet, il-kwistjonijiet u l-inizjattivi f'dawn l-oqsma. Dan il-qafas ta' kuntratt ta' servizz se jinkludi ukoll servizzi għall-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) u għall-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA).

Is-sejħa għall-offerti tkopri x-xogħlijiet u s-servizzi li ġejjin:

A) iddisinjar, implimentazzjoni u segwitu ta' kampanji ta' informazzjoni u komunikazzjoni;

B) xogħlijiet editorjali, ħolqien tal-kontenut u żvilupp ta' materjal ta' komunikazzjoni u mmaniġġjar ta' bażijiet tad-dejta għad-distribuzzjoni ta' materjal ta' informazzjoni u għanijiet oħrajn;

Ċ) servizzi awdjoviżivi;

D) appoġġ lil attivitajiet tal-komunikazzjoni diġitali u onlajn;

E) organizzazzjoni ta' parteċipazzjoni f'avvenimenti u fieri;

F) appoġġ għar-relazzjonijiet tal-medja.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 14 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata għall-għanijiet ta' din is-sejħa għall-offerti mid-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, tixtieq tikkonkludi qafas ta' kuntratt ta' servizz multiplu (QtK) 'f'ordni ta' prijorità' għall-attivitajiet ta' tagħrif u ta' komunikazzjoni li għandhom x'jaqsmu mal-politika marittima integrata (PMI) u l-politika komuni tas-sajd (PKS) tal-Unjoni Ewropea. Il-QtK multiplu 'f'ordni ta' prijorità' se jingħata lil mhux aktar miż-żewġ (2) l-ogħla offerenti kklassifikati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 14 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta' żmien tal-kuntratt hu ta' 12-il xahar b'effett mid-data li fiha jkun iffirmat mill-aħħar parti li qed tikkuntratta, sa 3 tiġdidiet awtomatiċi kull wieħed għal perijodu ta' 12-il xahar, i.e. sa tul ta' żmien massimu ta' 48 xahar, sakemm ma jingħatax avviż bil-miktub minn waħda mill-partijiet.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-politika komuni tas-sajd (PKS), il-politika marittima integrata (PMI), il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS).
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 04/11/2016
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 15/11/2016
Ħin lokali: 15:00
Post:

Il-ftuħ pubbliku tas-sejħiet għall-offerti se jsir fl-indirizz li ġej: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, rue Joseph II 99, 1040 Brussels (metro station: Maelbeek/Maalbeek), IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti kif ipprovdut hawn fuq. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem fuq: mare-tenders@ec.europa.eu Fin-nuqqas, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta l-aċċess għall-bini tagħha.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12/09/2016