Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 327975-2016

22/09/2016    S183

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru pentru activități de informare și de comunicare privind politica maritimă integrată (PMI) și politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ale UE

2016/S 183-327975

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F — Resources
Adresă: J-99
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Ms Dora Correia — Acting Director
E-mail: mare-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, place Rogier 16
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/EASME
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
Adresă: Odriozola Building, Avenida García Barbón, 4
Localitate: Vigo (Pontevedra)
Cod NUTS: ES ESPAÑA
Cod poștal: 36201
Țară: Spania
E-mail: cei201302@efca.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efca.europa.eu
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1883
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru activități de informare și de comunicare privind politica maritimă integrată (PMI) și politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ale UE.

Număr de referinţă: MARE/2016/11.
II.1.2)Cod CPV principal
77700000 Servicii conexe pescuitului
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui contract-cadru este de a acorda asistență în vederea explicării, promovării, implementării și dezvoltării PMI și PCP, precum și în vederea sensibilizării publicului cu privire la obiectivele, tematicile și inițiativele din aceste domenii. Acest contract-cadru de servicii va include, de asemenea, servicii pentru Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) și pentru Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA).

Licitația acoperă următoarele sarcini și servicii:

A) proiectarea, implementarea și monitorizarea de campanii de informare și de comunicare;

B) sarcini editoriale, crearea de conținut și elaborarea de materiale de comunicare, precum și gestionarea de baze de date în scopul distribuirii de materiale informative și în alte scopuri;

C) servicii audiovizuale;

D) asistență pentru activitățile de comunicare digitală și online;

E) organizarea participării la evenimente și târguri;

F) asistență pentru relațiile cu mass-media.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 14 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Comisia Europeană, reprezentată în scopul acestei licitații de Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit, intenționează să încheie un contract-cadru multiplu de servicii în cascadă pentru activități de informare și de comunicare privind politica maritimă integrată (PMI) și politica comună în domeniul pescuitului (PCP) ale Uniunii Europene. Acest contract-cadru multiplu în cascadă va fi atribuit cel mult primilor 2 ofertanți cel mai bine clasați.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului este de 12 luni, cu începere de la data la care este semnat de ultima parte contractantă, cu maximum 3 reînnoiri automate, fiecare pentru o perioadă de 12 luni, adică până la o durată maximă de 48 de luni, cu excepția cazului în care una dintre părți trimite o notificare scrisă specificând contrariul.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: politica comună în domeniul pescuitului (PCP), politica maritimă integrată (PMI), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/11/2016
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/11/2016
Ora locală: 15:00
Locul:

Deschiderea publică a ofertelor va avea loc la următoarea adresă: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, rue Joseph II 99, 1040 Brussels (stația de metrou: Maelbeek/Maalbeek), BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor, astfel cum se prevede mai sus, pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: mare-tenders@ec.europa.eu În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/09/2016