Supplies - 328045-2021

30/06/2021    S124

Belgium-Bruges: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 124-328045

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postal address: Ruddershove 10
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
Contact person: de heer Hans Rigauts
E-mail: hans.rigauts@azsintjan.be
Telephone: +32 50452250
Internet address(es):
Main address: www.azsintjan.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/316/103/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor de levering, indienststelling en onderhoud van beademingstoestellen voor de dienst neonatale intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan, campus Brugge

Reference number: KF/2020/SJB/01/123
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.1.1)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Beademingstoestellen geschikt voor invasieve beademing, zowel conventioneel als high fruequency oscillatie, en voor niet-invasieve beademing en CPAP en zuurstoftherapie inclusief High Flow Oxygen Therapy

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Service & dienst na verkoop / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (Niet gespecifieerd).

Vereiste opties (Niet gespecifieerd).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Beademingstoestellen geschikt voor invasieve beademing, conventioneel, en voor niet-invasieve beademing en CPAP en zuurstoftherapie, inclusief High Flow Oxygen Therapy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Service & dienst na verkoop / Weighting: 20
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Toegestane opties (Niet gespecifieerd).

Vereiste opties (Niet gespecifieerd).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De omzet van de bedrijfsactiviteit die voorwerp van deze opdracht is, bedraagt minimaal tweemaal de opdrachtwaarde.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. vakbekwaamheid;

2. FAGG;

3. een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van dienstverlening voor het onderwerp van deze opdracht kunnen geboden worden;

4. voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten in de afgelopen 3 jaar in ziekenhuizen met een gelijkaardige activiteit.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De ISO-certificaten waarover de onderneming beschikt meegeven met de offerte;

a) De kandidaat inschrijver bezorgt het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf;

b) Duidelijke omschrijving van het team die de ondersteuning zal verzorgen van het onderwerp van deze opdracht met bewijs dat de nodige technische trainingen succesvol zijn afgerond. Het personeel van de inschrijver dat rechtstreeks in contact zal komen met het ziekenhuis moet in het Nederlands kunnen gecommuniceerd worden;

2. Voorleggen van een FAGG attest gedateerd na 17.12.2017 voor de klasse waartoe het voorwerp van deze opdracht behoort;

3. Voorlegging van de beschikbare waarborgen:

a) Dat bij een "system down" een technieker binnen de 36 uur ter plaatse kan zijn;

b) Dat de meest courante wisselstukken binnen de 48 uur ter plaatse kunnen zijn;

c) Dat er noodprocedures in plaats zijn die de toeleveringszekerheid van wisselstukken en zekerheid van dienstverlening garanderen;

d) Dat de kandidaat over de bedrijfsstructuur beschikt om de dienstverlening te verzekeren;

4. minstens drie referenties met omschrijving van de opdracht, het bedrag en de naam van de contactpersoon.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2021
Local time: 14:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2021
Local time: 14:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 10
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2021