We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 328086-2023

02/06/2023    S105

Slovenija-Ljubljana: Sadike

2023/S 105-328086

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod za gozdove Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5786380000
Poštni naslov: Večna pot 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alojzija Korbar Tacar
E-naslov: alojzija.korbar@zgs.si
Telefon: +386 14700055
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zgs.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava sadik plodonosnih drevesnih vrst v okviru projekta »ZAGON - Znanje za gospodaren odnos do narave« po 4 sklopih.

Referenčna številka dokumenta: JN-24383 (430 - 452/2023)
II.1.2)Glavna koda CPV
03451100 Sadike
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava sadik plodonosnih drevesnih vrst v okviru projekta »ZAGON - Znanje za gospodaren odnos do narave« po 4 sklopih.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 2 627.80 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

jerebika (Sorbus aucuparia)

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03451100 Sadike
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava sadik plodonosnih drevesnih vrst v okviru projekta »ZAGON - Znanje za gospodaren odnos do narave« po 4 sklopih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

projekta »ZAGON« (Pogodba med Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Občino Grosuplje, dne 3.11.2022).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

drobnica/ divja hruška (Pyrus pyraster)

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03451100 Sadike
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava sadik plodonosnih drevesnih vrst v okviru projekta »ZAGON - Znanje za gospodaren odnos do narave« po 4 sklopih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

projekta »ZAGON« (Pogodba med Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Občino Grosuplje, dne 3.11.2022).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

mokovec (Sorbus aria)

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03451100 Sadike
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava sadik plodonosnih drevesnih vrst v okviru projekta »ZAGON - Znanje za gospodaren odnos do narave« po 4 sklopih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

projekta »ZAGON« (Pogodba med Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Občino Grosuplje, dne 3.11.2022).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

brogovita (Viburnum opulus)

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03451100 Sadike
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava sadik plodonosnih drevesnih vrst v okviru projekta »ZAGON - Znanje za gospodaren odnos do narave« po 4 sklopih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

projekta »ZAGON« (Pogodba med Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Občino Grosuplje, dne 3.11.2022).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2023/S 070-206379
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

jerebika (Sorbus aucuparia)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
19/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: OMORIKA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5479975000
Poštni naslov: Koroška cesta 44
Kraj: Muta
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2366
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 570.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 678.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

drobnica/ divja hruška (Pyrus pyraster)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
19/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: OMORIKA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5479975000
Poštni naslov: Koroška cesta 44
Kraj: Muta
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2366
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 58.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 82.20 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

mokovec (Sorbus aria)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
19/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: OMORIKA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5479975000
Poštni naslov: Koroška cesta 44
Kraj: Muta
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2366
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 870.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 000.50 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

brogovita (Viburnum opulus)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
19/05/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: OMORIKA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5479975000
Poštni naslov: Koroška cesta 44
Kraj: Muta
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2366
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 455.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 867.10 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Zavod za gozdove Slovenije
Poštni naslov: Večna pot 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/05/2023