Supplies - 32814-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Media storage and reader devices

2022/S 015-032814

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
National registration number: REGON: 141032404
Postal address: Nowogrodzka 47a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-695
Country: Poland
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Nauka i rozwój

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

Reference number: 43/21/PN
II.1.2)Main CPV code
30233000 Media storage and reader devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 187 761.93 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
31213300 Cable distribution cabinet
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy i instalacji elementów infrastruktury / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystanie z prawa opcji obejmującego demontaż, transport, instalację i ponowne uruchomienie zakupionej Infrastruktury w nowym miejscu. Planowana nowa lokalizacja znajdować się będzie w obrębie administracyjnym miasta Warszawy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 159-419869
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IT SYSTEMS AND SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: NIP: 5272605731
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-993
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 124 236.49 PLN
Total value of the contract/lot: 1 187 761.93 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022