Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 328156-2017

22/08/2017    S159

Belgie-Brusel: Pravidelná a účelová dodávka květin a souvisejících služeb

2017/S 159-328156

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, secrétariat général
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pravidelná a účelová dodávka květin a souvisejících služeb.

Spisové číslo: UCA 17/056.
II.1.2)Hlavní kód CPV
03121210 Květinové dekorace - QA11
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Uzavření rámcové smlouvy se 3 zhotoviteli o poskytování pravidelné a účelové dodávky květin a souvisejících služeb.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
03121200 Řezané květiny
79952000 Organizování akcí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

Generální sekretariát Rady Evropské unie a Evropská komise mají v plánu uzavřít meziinstitucionální rámcovou smlouvu se 3 zhotoviteli o:

— pravidelných dodávkách (týdenních a měsíčních) květinových výzdob pro recepci a reprezentační prostory a pro formální a pracovní obědy,

— účelové dodávce květinových výzdob v případě jednání Evropské rady nebo podobných akcí,

— dodávce účelových objednávek kytic nebo růží pro zvláštní události,

— dodávkách pohřebních věnců.

Květinovou výzdobu tvoří čerstvě nařezané a neřezané květiny, zvlášť uspořádané v květinových kompozicích, kytice, předměty k vystaven, květinové prvky umisťované do středu stolů nebo výzdoby malých stolů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

tato smlouva poběží nejprve po dobu až 24 měsíců.

Počítá se s 2 obnoveními po 12 měsících, což dává maximální celkovou dobu trvání v délce 48 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady nezveřejní odhadovanou hodnotu zakázek. Odhadovaný objem zakázky je uveden ve specifikacích.

Uchazeči se vyzývají k účasti na povinné návštěvě místa plnění. Informace o oprávněných osobách a přístupových procedurách: viz výzva k účasti v nabídkovém řízení.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz specifikace.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz specifikace.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/09/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/09/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

viz výzva k účasti v nabídkovém řízení. Otevírání nabídek lze odložit v krátké lhůtě vzhledem k nepředvídaným událostem, které mohou nastat v budovách Generálního sekretariátu v den, na který bylo původně plánováno otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Otázky/odpovědi a nahlédnutí do specifikací před aplikaci „eTendering“: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, secrétariat général
Poštovní adresa: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Obec: Brussels
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/08/2017