Varer - 328156-2017

22/08/2017    S159

Belgien-Bruxelles: Regelmæssig og ad hoc levering af blomster og tilknyttede tjenester

2017/S 159-328156

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regelmæssig og ad hoc levering af blomster og tilknyttede tjenester.

Sagsnr.: UCA 17/056.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
03121210 Blomsterarrangementer - QA11
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af en rammekontrakt med 3 kontrahenter for regelmæssig og ad hoc levering af blomster og tilknyttede tjenester.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03121200 Afskårne blomster
79952000 Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen agter at indgå en interinstitutionel rammekontrakt med 3 kontrahenter for:

— regelmæssig levering (ugentlig og månedlig) af blomsterdekorationer til receptions- og repræsentationsområder samt til formelle og arbejdsmiddage

— ad hoc levering af blomsterdekorationer, når Det Europæiske Råd afholder møder eller lignende arrangementer

— levering af ad hoc bestillinger af buketter eller roser til særlige arrangementer

— levering af begravelseskranse.

Blomsterdekoration, der omfatter friske, afskårne og ikke-afskårne blomster, som især er arrangeret i dekorative kompositioner, buketter, udsmykninger, bordblomster eller mindre borddekorationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Denne kontrakt har en indledende varighed på op til 24 måneder.

Der forventes 2 fornyelser af 12 måneder hver, hvilket i alt giver en maksimal varighed på 48 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rådets generalsekretariatet vil ikke offentliggøre den estimerede værdi af kontrakterne. Kontraktens anslåede volumen er anført i udbudsmaterialet.

Tilbudsgivere opfordres til at deltage i et obligatorisk besøg på stedet. Oplysninger om adgangsberettigede personer og adgangsprocedurer: Se udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/09/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/09/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se udbudsmaterialet. Åbningen af bud kan udsættes med kort varsel i tilfælde af uforudsete begivenheder, der finder sted i Generalsekretariatets bygninger på den oprindeligt planlagte dato for åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Spørgsmål/svar og specifikationer kan rådføres ved brug af eTendering-platformen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général
Postadresse: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/08/2017