Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 328156-2017

22/08/2017    S159

Belgia-Bryssel: Säännölliset ja satunnaiset kukkien toimitukset ja oheispalvelut

2017/S 159-328156

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, secrétariat général
Postiosoite: rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Procurement Coordination Unit
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 22818062
Faksi: +32 22800262
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.consilium.europa.eu/
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Säännölliset ja satunnaiset kukkien toimitukset ja oheispalvelut

Viitenumero: UCA 17/056.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
03121210 Kukka-asetelmat - QA11
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on puitesopimuksen tekeminen 3 sopimusosapuolen kanssa säännöllisistä ja satunnaisista kukkien toimituksista ja oheispalveluista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
03121200 Leikkokukat
79952000 Tapahtumapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö ja Euroopan komissio aikovat tehdä toimielinten välisen puitesopimuksen 3 sopimusosapuolen kanssa seuraavista:

— kukkakoristeiden säännöllinen (viikoittainen ja kuukausittainen) toimitus vastaanotto- ja edustustiloja varten sekä virallisia aterioita ja työaterioita varten,

— kukkakoristeiden satunnainen toimitus Eurooppa-neuvoston kokousten tai muiden vastaavien tapahtumien yhteydessä,

— kukkakimppujen tai ruusujen satunnaisten tilausten toimitus erityisiä tapahtumia varten,

— hautajaisseppeleiden toimitus.

Kukkakoristeisiin sisältyvät tuoreet leikkokukat ja muut kuin leikkokukat erityisesti kukka-asetelmiksi, kimpuiksi, sommitelmiksi, pöytien keskelle tai pieniksi pöytäkoristeiksi järjestettyinä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen alustava kestoaika on enintään 24 kuukautta.

Suunnitteilla on 2 uusimista (12 kuukautta kumpikin), jolloin sopimuksen enimmäiskestoaika on yhteensä 48 kuukautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Neuvoston pääsihteeristö ei julkaise sopimusten arvioitua arvoa. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on annettu eritelmissä.

Tarjoajia pyydetään osallistumaan pakolliselle tutustumiskäynnille. Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja pääsymenettelyistä: katso tarjouspyyntö.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso eritelmät.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso eritelmät.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 21/09/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/09/2017
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso tarjouspyyntö. Tarjousten avaustilaisuutta voidaan siirtää lyhyellä varoitusajalla, mikäli pääsihteeristön rakennuksissa järjestetään ennakoimattomia tapahtumia sinä päivänä, jolle tarjousten avaustilaisuus oli alun perin suunniteltu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Kysymyksiin/vastauksiin sekä eritelmiin voi tutustua seuraavaa sähköistä tarjoamista koskevaa sovellusta käyttäen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, secrétariat général
Postiosoite: rue de la Loi 175 / Wetstraat 175
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 2-281-8062
Faksi: +32 2-2800262
Internetosoite: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/08/2017