Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 328156-2017

22/08/2017    S159

Belgia-Bruxelles: Furnizare regulată și ad-hoc de flori și servicii conexe

2017/S 159-328156

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare regulată și ad-hoc de flori și servicii conexe.

Număr de referinţă: UCA 17/056.
II.1.2)Cod CPV principal
03121210 Aranjamente florale - QA11
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Încheierea unui contract-cadru cu 3 contractanți pentru furnizarea regulată și ad-hoc de flori și servicii conexe.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03121200 Flori tăiate
79952000 Servicii pentru evenimente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene și Comisia Europeană intenționează să încheie un contract-cadru interinstituțional cu 3 contractanți pentru:

— livrarea regulată (săptămânală și lunară) de decorațiuni florale pentru zonele de recepție și de reprezentare, precum și pentru mesele protocolare sau de afaceri;

— livrarea ad-hoc de decorațiuni florale în cadrul reuniunilor Consiliului European sau al altor evenimente similare;

— livrarea de comenzi ad-hoc de buchete sau de trandafiri pentru evenimente specifice;

— livrarea de coroane funerare.

Decorațiunile florale constau în flori proaspete tăiate și netăiate, aranjate în special în compoziții florale, buchete, prezentări, aranjamente pentru centrul mesei sau mici decorațiuni de masă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acest contract va avea o durată inițială de 24 de luni.

Sunt prevăzute 2 reînnoiri de 12 luni fiecare, rezultând o durată totală maximă de 48 de luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea estimată a contractelor. Volumul estimat al contractului este indicat în caietul de sarcini.

Ofertanții sunt invitați să participe la o vizită pe teren obligatorie. Informații despre persoanele autorizate și procedura de acces: a se vedea invitația la licitație.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea caietul de sarcini.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea caietul de sarcini.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/09/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/09/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea invitația la licitație. Deschiderea ofertelor poate fi amânată, cu preaviz scurt, ca urmare a evenimentelor neprevăzute care se derulează în clădirile Secretariatului General în ziua prevăzută inițial pentru ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Întrebările/răspunsurile și consultarea caietului de sarcini prin intermediul aplicației „eTendering”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/08/2017