Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 328156-2017

22/08/2017    S159

Belgien-Bryssel: Regelbundet och tillfälligt tillhandahållande av blommor och tillhörande tjänster

2017/S 159-328156

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/
Upphandlarprofil: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Regelbundet och tillfälligt tillhandahållande av blommor och tillhörande tjänster

Referensnummer: UCA 17/056.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03121210 Blomsteruppsättningar - QA11
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tecknande av ett ramavtal med 3 uppdragstagare för regelbundet och tillfälligt tillhandahållande av blommor och tillhörande tjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03121200 Snittblommor
79952000 Evenemang
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen avser att ingå ett interinstitutionellt ramavtal med 3 uppdragstagare för

— regelbunden leverans (veckovis och månadsvis) av blomsterdekorationer för receptions- och representationsområden samt för formella måltider och måltider i anknytning till arbete,

— tillfällig leverans av blomsterdekorationer vid Europeiska rådets möten eller andra liknande evenemang,

— leverans av tillfälliga beställningar av buketter eller rosor för särskilda evenemang,

— leverans av begravningskransar.

Blomsterdekorationer inbegriper färska snittblommor och osnittade blommor, särskilt arrangerade i blomsteruppsättningar, buketter, skyltning, bordsuppsatser eller små bordsdekorationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Detta kontrakt kommer att ha en inledande löptid på upp till 24 månader.

2 förlängningar på 12 månader vardera planeras, vilket ger en längsta löptid på 48 månader totalt.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat kommer inte att publicera kontraktens uppskattade värde. Kontraktets uppskattade omfattning anges i förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivare uppmanas delta i ett obligatoriskt platsbesök. Information om bemyndigade personer och tillträdesförfaranden: Se anbudsinfordran.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se förfrågningsunderlaget.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/09/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/09/2017
Lokal tid: 11:00
Plats:

bâtiment Justus Lipsius, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se anbudsinfordran. Anbudsöppningen kan komma att skjutas upp, med kort varsel, på grund av oförutsedda händelser i generalsekretariatets byggnader den dag då mötet för öppning av anbud ursprungligen planerades.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Använd applikationen för e-upphandling för frågor/svar samt för att ta del av förfrågningsunderlaget: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2844

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Ort: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Internetadress: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/08/2017