Roboty budowlane - 328203-2017

TITytułPolska-Kielce: Roboty budowlane
NDNr dokumentu328203-2017
PDData publikacji22/08/2017
OJDz.U. S159
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiGmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany18/08/2017
DTTermin08/09/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233140 - Roboty drogowe
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45316100 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233140 - Roboty drogowe
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45240000 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45316100 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
RCKod NUTSPL721
IAAdres internetowy (URL)www.mzd.kielce.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE