Forniture - 328214-2022

17/06/2022    S116

Grecia-Galatsi Attikis: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 116-328214

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ETAIREIA YDREYSEOS KAI APOChETEYSEOS PROTEYOYSIS A.E. (E.YD.A.P. A.E.)
Indirizzo postale: OROPOY 156
Città: GALATSI ATTIKIS
Codice NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Codice postale: 11146
Paese: Grecia
Persona di contatto: BASILEIOS KARANIKOLAS
E-mail: diagonismoi@eydap.gr
Tel.: +30 2102144066
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.eydap.gr
Indirizzo del profilo di committente: www.eydap.gr
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.promitheus.gov.gr
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET-METERING),ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Numero di riferimento: Δ7632
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στα κάτωθι:

ΜΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φ/Β σταθμού, επί εδάφους, με ενεργειακό συμψηφισμό, ισχύος 999,6 kWp, στη θέση "Ρέθη", σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.

ΜΕΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φ/Β σταθμού, επί εδάφους, με ενεργειακό συμψηφισμό, ισχύος 999,6 kWp, στη θέση "Πολυδένδρι" σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 546 680.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31720000 Apparecchiatura elettromeccanica
51110000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche
50532000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στα κάτωθι:

ΜΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φ/Β σταθμού, επί εδάφους, με ενεργειακό συμψηφισμό, ισχύος 999,6 kWp, στη θέση "Ρέθη", σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.

ΜΕΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φ/Β σταθμού, επί εδάφους, με ενεργειακό συμψηφισμό, ισχύος 999,6 kWp, στη θέση "Πολυδένδρι" σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.

Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία οι υπό προμήθεια Φ/Β σταθμοί με ενεργειακό συμψηφισμό. Επιπλέον περιλαμβάνει όλα εκείνα τα συνοδά έργα και εξοπλισμό που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα μέρη που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εκείνα που δεν περιγράφονται, αν αποτελούν αναγκαία για τον ανάδοχο προκειμένου να συνδεθούν οι Φ/Β σταθμοί με ενεργειακό συμψηφισμό στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης θα παρέχεται ακόμη εκπαίδευση σε τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε όλα τα θέματα λειτουργίας, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και τακτικής συντήρησης (service) του εξοπλισμού.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 546 680.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 78
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα παράτασης για τυχόν επέκταση του χρονικού διαστήματος της πενταετούς «Προληπτικής συντήρησης και λειτουργίας των Φ/Β Σταθμών» για τρία (03) επιπλέον έτη. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 6.1.1 της διακήρυξης Δ7632.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί δικαίωμα παράτασης, για τυχόν επέκταση, του χρονικού διαστήματος της «Προληπτικής συντήρησης και λειτουργίας των Φ/Β» για τρία (3) επιπλέον έτη, εκτιμώμενης αξίας 90.000 € (30.000 €/έτος), πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 21.600 € (10.800 €/ έτος). Επιπλέον, διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης ποσού 83.200 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 19.968 €, που αφορά σε «Εργασίες διορθωτικής συντήρησης», δηλαδή εργασίες αναγνώρισης και επιδιόρθωσης βλαβών του εγκατεστημένου εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από εγγύηση προϊόντος για διάστημα όσο διαρκεί η σύμβαση και μετά την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης Δ7632.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τον παρόντα διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία πενταετία (για τα οικονομικά έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο προς την αξία του προϋπολογισμού της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος ή μεγαλύτερος προς την αξία του προϋπολογισμού της σύμβασης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας/ένωσης οικονομικών φορέων, τα παραπάνω ισχύουν τουλάχιστον για ένα μέλος των φορέων που απαρτίζουν την κοινοπραξία.

Επειδή η χρηματοδοτική επάρκεια του αναδόχου προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της σύμβασης είναι ιδιαίτερα σημαντική, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από το 50 % του προϋπολογισμού της σύμβασης και να καλύπτει τους εξής οικονομικούς δείκτες (αναλογίες στοιχείων ενεργητικού και παθητικού): ίδια κεφάλαια / σύνολο υποχρεώσεων > 0,50 και κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 0,60. Οι οικονομικοί δείκτες προκύπτουν από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της επιχείρησης.

Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που αποδεδειγμένα δεν έχει συμπληρώσει τρία έτη λειτουργίας από την ίδρυσή του, τα ανωτέρω κριτήρια εξετάζονται ως προς τα έτη λειτουργίας αυτού. Οι οικονομικoί φορείς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν συμπληρώσει, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον μια ελεγμένη διαχειριστική χρήση.

Επιπλέον να διαθέτουν βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητας τους, ύψους 30 % του προϋπολογισμού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης, το εν λόγω κριτήριο μπορεί να καλύπτεται από ένα μέλος αυτής ή αθροιστικά από τα μέλη της, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τον παρόντα διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Α1) κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας (από το 2015 έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση του τύπου «μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος» ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης από χίλια (1000) kWp, ή

Α2) κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας (από το 2015 έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης) να έχουν εκτελέσει επιτυχώς συμβάσεις του τύπου «μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος» αθροιστικά μεγαλύτερης ισχύος από δύο (2) MWp, ΚΑΙ

Α3) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (από το 2017 έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση του τύπου «συντήρηση και λειτουργία Φ/Β συστήματος» ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης από χίλια (1000) kWp ανά έτος, ή

Α4) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (από το 2017 έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης) να έχουν εκτελέσει επιτυχώς συμβάσεις του τύπου «συντήρηση και λειτουργία Φ/Β συστήματος» αθροιστικά μεγαλύτερης ισχύος από δύο (2) MWp.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον ένα Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός) με τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε ενεργειακά έργα (παραγωγή, μεταφορά, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας). Η εμπειρία του Μηχανικού θα αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (47.469,60 €). Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγύησης συμμετοχής δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.

Οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 1.5 και 3.1 της διακήρυξης Δ7632, άλλως η προσφορά, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει, να συνταχθεί σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης Δ7632.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. H δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση γίνεται με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα του προγράμματος του οικονομικού έτους 2021.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα 4,5 και 6 της διακήρυξης Δ7632, καθώς και τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι αυτής.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Greco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/09/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr).

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ ΑΕ)
Indirizzo postale: ΩΡΩΠΟΥ 156
Città: GALATSI ATTIKIS
Codice postale: 11146
Paese: Grecia
E-mail: diagonismoi@eydap.gr
Tel.: +30 2102144468
Indirizzo Internet: www.eydap.gr
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Indirizzo postale: ΩΡΩΠΟΥ 156
Città: GALATSI ATTIKIS
Codice postale: 11146
Paese: Grecia
E-mail: diagonismoi@eydap.gr
Tel.: +30 2102144468
Indirizzo Internet: www.eydap.gr
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/06/2022