Storitve - 328431-2018

28/07/2018    S144

Belgija-Brussels: Zagotavljanje storitev protipožarne zaščite v stavbah Sveta Evropske unije v Bruslju

2018/S 144-328431

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev protipožarne zaščite v stavbah Sveta Evropske unije v Bruslju

Referenčna številka dokumenta: UCA 18/016
II.1.2)Glavna koda CPV
75250000 Storitve gasilskih in reševalnih služb
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je zagotavljanje storitev protipožarne zaščite za poslovne stavbe, ki jih zaseda Svet Evropske unije v Bruslju, kar vključuje predvsem: vzpostavitev ekip za primarno in sekundarno posredovanje, pomočnikov za evakuacijo v primeru večjih incidentov in operaterjev za tehnično upravljanje gasilske opreme.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 14 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
75251100 Storitve gašenja požarov
75251110 Storitve preprečevanja požarov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavne storitve bodo vključevale notranje in zunanje obhode, pripravo poročil o incidentih, posredovanje v primerih požarov in nesreč ter druge podobne storitve za stavbe, ki jih zaseda in/ali upravlja oziroma jih bo zasedal in/ali upravljal Generalni sekretariat Sveta Evropske unije v Bruslju.

Te storitve se bodo izvajale na podlagi regulativnega okvira, ki obsega operativne, upravne in tehnične ukrepe, v sodelovanju z Generalnim sekretariatom Sveta Evropske unije.

Sekretariat bo sklenil naročilo za obdobje 2 let, ki ga bo mogoče podaljšati za 2 obdobji po 1 leto.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost opreme / Ponder: 6
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija izvedbe naročila / Ponder: 36
Merilo kakovosti - Ime: Roki za izvedbo / Ponder: 18
Cena - Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 049-106993
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: UCA 18/016
Št. sklopa: 1
Naslov:

Zagotavljanje storitev protipožarne zaščite v stavbah Sveta Evropske unije v Bruslju

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
12/07/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Securitas SA
Poštni naslov: Font Saint-Landry 3
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1120
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

V 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila bo Sekretariat lahko brez predhodne objave obvestila o naročilu uporabil postopek s pogajanji z gospodarskim subjektom, ki mu bo oddano to naročilo, za nove storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu z osnovnim projektom, ki je predmet tega naročila, kot je opredeljeno v točki II.1.4.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če obvestila ni bilo, od dneva, ko je tožnik izvedel za dejstvo, ki je predmet pritožbe. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

Postopkovni roki se zaradi oddaljenosti podaljšajo za fiksno obdobje 10 dni, ne glede na kraj stalnega ali običajnega prebivališča zadevne strani.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Svet Evropske unije, Secrétariat Général, DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/07/2018