Supplies - 32851-2022

21/01/2022    S15

Polska-Gdynia: Mięso

2022/S 015-032851

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak, Anna Parasińska
E-mail: przetargi@amw.gdynia.pl
Tel.: +48 261262537
Faks: +48 261262537
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mięsa, produktów mięsno-wędliniarskich i drobiu do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2022

Numer referencyjny: 60/ZP/21
II.1.2)Główny kod CPV
15110000 Mięso
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Mięso, Produkty mięsno-wędliniarskie, Drób

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 033 994.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mięso

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000 Mięso
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

AMW Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Karkówka wieprz.b/k kg 2 000

Kości wieprzowe karkowo schabowe kg 1 500

Łopatka wieprz.b/k b/s,tł kg 4 600

Polędwiczki wieprzowe kg 200

Schab wieprzowy b/k kg 4 200

Słonina świeża kg 400

Szynka św. b/k b/s,tł kg 5 000

Udziec barani b/k kg 400

Udziec cielęcy b/k kg 400

Wołowina zrazowa b/kości kg 1 200

Żeberka wieprzowe św. -paski kg 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Dla wszystkich zadań zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiających nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np.: restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiana ilości żywionych, osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej). Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw do innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna wartość opcji, o której mowa w niniejszym ustępie wynosi 50% całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.

2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie, a Wykonawca zrzeka się prawa żądania roszczeń z tego tytułu.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru, częstotliwości dostaw, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkty mięsno-wędliniarskie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15130000 Produkty mięsne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

AMW Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Baleron kg 400

Boczek wędzony b/s odtł. b/k kg 1 600

Filet wędzony z indyka kg 1 000

Golonka b/k peklowana got. do spoż. pakowana próżniowo kg 600

Golonka drobiowa (batony) kg 400

Kabanosy kg 600

Kabanosy drobiowe kg 200

Kaszanka z kaszy gryczanej (Krupnioki) kg 800

Kiełbasa biała drobiowa parzona kg 400

Kiełbasa biała parzona kg 800

Kiełbasa jałowcowa kg 200

Kiełbasa krakowska parzona kg 800

Kiełbasa krakowska sucha kg 600

Kiełbasa krakowska sucha drobiowa kg 500

Kiełbasa myśliwska kg 400

Kiełbasa podwawelska kg 600

Kiełbasa polska kg 200

Kiełbasa śląska kg 1 600

Kiełbasa żywiecka kg 1 000

Kindziuk kg 100

Metka cebulowa kg 100

Morlińska z piersi kurczaka kg 600

Ogonówka wędzona kg 1 600

Parówki cielęce kg 1 000

Parówki drobiowe - bez dodatku mięsa wieprzowego kg 2 200

Parówki Serdelki z szynki kg 1 400

Pasztet wp. pieczony kg 800

Pasztet z indyka - bez dodatku mięsa wieprzowego kg 400

Pasztetowa podwędzana kg 800

Pieczeń wp. (rzymska) kg 600

Pierś delikatesowa z kurcząt kg 1 200

Polędwica drobiowa kg 1 200

Polędwica wieprzowa sopocka kg 1 400

Rolada z boczku kg 400

Salami kg 700

Salceson ozorkowy kg 200

Schab pieczony w ziołach kg 800

Smarowidło (swojskie jadło) kg 200

Szynka drobiowa kg 600

Szynka wędzona parzona kg 1 400

Szynka wieprzowa konserwowa kg 1 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Dla wszystkich zadań zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiających nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np.: restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiana ilości żywionych, osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej). Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw do innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna wartość opcji, o której mowa w niniejszym ustępie wynosi 50% całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.

2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie, a Wykonawca zrzeka się prawa żądania roszczeń z tego tytułu.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru, częstotliwości dostaw, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drób

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15112000 Drób
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

AMW Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Filet z piersi indyka świeży kg 600

Filet z piersi kurczaka świeży kg 10 000

Korpus z kurczaka długi kg 1 000

Noga z kurcząt kg 8 000

Piersi gęsie ze skórą, bez kości kg 160

Piersi kacze ze skórą, bez kości kg 600

Skrzydełka z kurczaka kg 2 000

Uda gęsie kg 200

Uda kacze kg 1 000

Udka z kurczaka wędzone kg 120

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Dla wszystkich zadań zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp Zamawiający w ramach opcji przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiających nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np.: restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiana ilości żywionych, osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej). Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw do innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna wartość opcji, o której mowa w niniejszym ustępie wynosi 50% całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Skorzystanie z opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie bądź zmniejszenie całkowitej ceny określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku skorzystania z opcji, postanowienia umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego bądź zmniejszonego zakresu zamówienia.

2. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmniejszenia ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie, a Wykonawca zrzeka się prawa żądania roszczeń z tego tytułu.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru, częstotliwości dostaw, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-550375
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Nięso

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pomorskie Centrum Mięsne K&K Sp. z o.o. Hurtownia SJ
Krajowy numer identyfikacyjny: 5832980981
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 480 298.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 307 298.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Produkty mięsno-wędliniarskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pomorskie Centrum Mięsne K&K Sp. z o.o. Hurtownia SJ
Krajowy numer identyfikacyjny: 583-289-09-81
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 161 116.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 442 496.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Drób

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel Jolanta Grudzień, Zbigniew Grudzień Sp. J.
Miejscowość: Elbląg
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 410 226.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 284 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022