Supplies - 32852-2022

21/01/2022    S15

Romania-Constanța: Toner cartridges

2022/S 015-032852

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
National registration number: 16762887
Postal address: Strada: Decebal, nr. 22
Town: Constanta
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900665
Country: Romania
Contact person: Enache Dafina
E-mail: achizitii@dgaspc-ct.ro
Telephone: +40 241480851
Fax: +40 241694137
Internet address(es):
Main address: http://www.dgaspc-ct.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACORD-CADRU FURNIZARE CARTUȘE DE TONER

Reference number: D36053/27.04.2021
II.1.2)Main CPV code
30125100 Toner cartridges
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizarea de Cartușe de Toner este benefică pentru beneficiarii D.G.A.S.P.C. Constanța, deoarece se asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale și ale Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Totodată, achiziția în cauză contribuie la îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează D.G.A.S.P.C. Constanța.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 119 497.52 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Sediile si Centrele DGASPC Constanta.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizarea de Cartușe de Toner este benefică pentru beneficiarii D.G.A.S.P.C. Constanța, deoarece se asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale și ale Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Totodată, achiziția în cauză contribuie la îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează D.G.A.S.P.C. Constanța.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termenul de livrare: termenul maxim de livrare este de 48 de ore de la data transmiterii comenzii prin fax sau email. Depășirea dura / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 090-232489
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: D105762
Title:

Contract furnizare Cartuse de Toner

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VIC INSERO
National registration number: RO 29099973
Postal address: Strada Ramnicu Valcea, Nr. 9, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 031814
Country: Romania
E-mail: seap@vicinsero.ro
Telephone: +40 314373344
Fax: +40 314373854
Internet address: www.magicprintshop.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mida Soft Business
National registration number: RO 16005870
Postal address: Strada Cetatea Histria, Nr. 7
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 062076
Country: Romania
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telephone: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Internet address: www.midasoft.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 200 484.22 RON
Total value of the contract/lot: 1 119 497.52 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Birou Juridic Contencios
Postal address: Strada Decebal, Nr. 22
Town: Constanta
Postal code: 900665
Country: Romania
E-mail: office@dgaspc-ct.ro
Telephone: +40 241480851
Internet address: www.dgaspc-ct.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022