Szolgáltatások - 328539-2019

15/07/2019    S134    Európai Külügyi Szolgálat - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Kamerun-Yaoundé: Biztonsági szolgálat az Európai Unió Kameruni Köztársasági Delegációja számára

2019/S 134-328539

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Unió, délégation de l'Union européenne en République du Cameroun
Postai cím: 1068 rue Onambélé Nkou
Város: Yaoundé
NUTS-kód: 00
Ország: Kamerun
Kapcsolattartó személy: Chef d'administration
E-mail: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://eeas.europa.eu/delegations

A felhasználói oldal címe: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Direction générale de la Protection Civile et des Opérations Humanitaires européennes (ECHO)
Postai cím: Rue 1828, nº 1358, Bastos
Város: Yaoundé
NUTS-kód: 00
Ország: Kamerun
Kapcsolattartó személy: Chef d'administration
E-mail: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://eeas.europa.eu/delegations

A felhasználói oldal címe: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank (EBB)
Postai cím: 1068 rue Onambélé Nkou
Város: Yaoundé
NUTS-kód: 00
Ország: Kamerun
Kapcsolattartó személy: Chef d'administration
E-mail: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://eeas.europa.eu/delegations

A felhasználói oldal címe: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4415
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztonsági szolgálat az Európai Unió Kameruni Köztársasági Delegációja számára

Hivatkozási szám: EEAS/DELCMRY/2019/CPN/0027
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell azokat az emberi erőforrásokat és eszközöket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy biztosítsák az ajánlatkérő felelősségi körébe tartozó személyek és vagyontárgyak biztonságát. Az elsődlegesen biztosítandó szolgáltatások többek között a következőket foglalják magukban: biztonsági őrök, „aktív” GPS/GPRS-nyomkövetőrendszerek, riasztórendszerek és zárt láncú videomegfigyelő rendszerek biztosítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

Yaoundé.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban meghatározott címen elérhető közbeszerzési dokumentumokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban meghatározott címen elérhető közbeszerzési dokumentumokat.

II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 10
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelentkezők száma nincs korlátozva.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban meghatározott címen elérhető közbeszerzési dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3). szakaszban meghatározott címen elérhető közbeszerzési dokumentumokat.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Biztonsági szerződés

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/09/2019
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

4-6 évente.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3). szakaszban meghatározott címen elérhető közbeszerzési dokumentumokat.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2019