Servizzi - 328539-2019

15/07/2019    S134    is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura kompetittiva permezz tan-negozjar 

il-Kamerun-Yaounde: Servizzi ta' sigurtà għad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika tal-Kamerun

2019/S 134-328539

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Unjoni Ewropea — délégation de l'Union européenne en République du Cameroun
Indirizz postali: 1068 rue Onambélé Nkou
Belt: Yaoundé
Kodiċi NUTS: 00
Pajjiż: Il-Kamerun
Persuna ta’ kuntatt: Chef d'administration
Posta elettronika: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://eeas.europa.eu/delegations

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Direction Générale de la Commission Européenne de la Protection Civile et des Opérations Humanitaires européennes (ECHO)
Indirizz postali: Rue 1828, nº 1358, Bastos
Belt: Yaoundé
Kodiċi NUTS: 00
Pajjiż: Il-Kamerun
Persuna ta’ kuntatt: Chef d'administration
Posta elettronika: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://eeas.europa.eu/delegations

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI)
Indirizz postali: 1068 rue Onambélé Nkou
Belt: Yaoundé
Kodiċi NUTS: 00
Pajjiż: Il-Kamerun
Persuna ta’ kuntatt: Chef d'administration
Posta elettronika: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://eeas.europa.eu/delegations

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4415
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' sigurtà għad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika tal-Kamerun

Numru ta' referenza: EEAS/DELCMRY/2019/CPN/0027
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79710000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kuntrattur għandu jistabbilixxi r-riżorsi umani u materjali meħtieġa biex jassigura s-sigurtà ta' persuni u assi taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt. Is-servizzi prinċipali li għandhom jingħataw jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, il-provvista ta' gwardji tas-sigurtà, ta' sistemi ta' sorveljanza GPS/GPRS "attivi", sistemi tal-allarm u sistemi ta' sorveljanza bil-vidjow bis-CCTV.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 4 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Yaoundé.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz speċifikat fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 72
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz speċifikat fit-Taqsima I.3).

II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
L-għadd ta' kandidati mistenni: 10
Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:

M'hemmx limitu fuq in-numru tal-kandidati.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

L-approprjazzjonijiet amministrattivi tal-UE

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz speċifikat fit-Taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz speċifikat fit-Taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura kompetittiva bin-negozjazzjoni
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:

Kuntratt ta' sigurtà

IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.5)Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 02/09/2019
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

Kull 4 sa 6 snin.

VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara d-dokumenti tal-ksib disponibbli fl-indirizz speċifikat fit-Taqsima I.3).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/07/2019