We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 328539-2019

15/07/2019    S134    Europeiska utrikestjänsten - Tjänster - Meddelande om upphandling - Förfaranden under konkurrens 

Kamerun-Yaoundé: Säkerhetstjänster för Europeiska unionens delegation i Republiken Kamerun

2019/S 134-328539

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionen – Délégation de l'Union européenne en République du Cameroun
Postadress: 1068 rue Onambélé Nkou
Ort: Yaoundé
Nuts-kod: 00
Land: Kamerun
Kontaktperson: Chef d'administration
E-post: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://eeas.europa.eu/delegations

Upphandlarprofil: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Direction Générale de la Commission Européenne de la Protection Civile et des Opérations Humanitaires européennes (ECHO)
Postadress: Rue 1828, nº 1358, Bastos
Ort: Yaoundé
Nuts-kod: 00
Land: Kamerun
Kontaktperson: Chef d'administration
E-post: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://eeas.europa.eu/delegations

Upphandlarprofil: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken (EIB)
Postadress: 1068 rue Onambélé Nkou
Ort: Yaoundé
Nuts-kod: 00
Land: Kamerun
Kontaktperson: Chef d'administration
E-post: DELEGATION-CAMEROON-HOA@eeas.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://eeas.europa.eu/delegations

Upphandlarprofil: https://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/area/jobs-funds_fr

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4415
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkerhetstjänster för Europeiska unionens delegation i Republiken Kamerun

Referensnummer: EEAS/DELCMRY/2019/CPN/0027
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79710000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdragstagaren ska installera den personal och de materiella resurser som krävs för att garantera säkerheten för personer och egendom som den upphandlande myndigheten ansvarar för. De viktigaste tjänsterna som ska levereras kan bland annat inbegripa tillhandahållande av säkerhetspersonal, ”aktiva” GPS/GPRS-uppföljningssystem, larmsystem och CCTV-system.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Yaoundé.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 10
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Antalet sökande är obegränsat.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Säkerhetsavtal

IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Vart 4:e till 6:e år.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/07/2019