Bunuri - 328540-2019

15/07/2019    S134

Belgia-Bruxelles: Furnizare de echipamente și de accesorii audio, video și fotografice profesionale și prestare de servicii legate de aceste echipamente

2019/S 134-328540

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Communication, Audiovisual Service
Adresă: Rue de la Loi 200, Wetstraat 200
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene
Adresă: Rue de la Loi 175, Wetstraat 175
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.consilium.europa.eu/en/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: Rue Alcide De Gasperi 12
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-1615
Țară: Luxemburg
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: Rue des Drapiers 17-23
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.eda.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Serviciul European de Acțiune Externă
Adresă: Rond Point Schuman, 9A
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1046
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
Adresă: Westhafen Tower Westhafenplatz 1
Localitate: Frankfurt am Main
Cod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 60327
Țară: Germania
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.eiopa.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Medicamente
Adresă: Domenico Scarlattilaan 6
Localitate: Amsterdam
Cod NUTS: NL32 Noord-Holland
Cod poștal: 1083 HS
Țară: Țările de Jos
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ema.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Adresă: Vasilissis Sofias Str 1
Localitate: Maroussi
Cod NUTS: EL30 Aττική
Cod poștal: EL-15124
Țară: Grecia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Adresă: Rue de Grenelle 103
Localitate: Paris Cedex 07
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 75345
Țară: Franţa
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, DG COMM - Audiovisual Unit
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Fusion for Energy
Adresă: c/ Josep Pla, nº 2 Torres Diagonal Litoral Edificio B3
Localitate: Barcelona
Cod NUTS: ES511 Barcelona
Cod poștal: ES-08019
Țară: Spania
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://f4e.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Adresă: Schwarzenbergplatz 11
Localitate: Vienna
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: AT-1040
Țară: Austria
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://fra.europa.eu/en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Cercetare
Adresă: Place Rogier 16 COV2 14/143
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: B-1049
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună Shift2Rail
Adresă: White Atrium building, 2nd Floor Avenue de la Toison d’Or 56-60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: B-1060
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://shift2rail.org/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul unic de rezoluție
Adresă: Treurenberg 22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: B-1049
Țară: Belgia
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://srb.europa.eu/
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5111
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5111
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de echipamente și de accesorii audio, video și fotografice profesionale și prestare de servicii legate de aceste echipamente

Număr de referinţă: COMM/2019/OP/0018
II.1.2)Cod CPV principal
32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui contract-cadru interinstituțional este de a furniza echipamente și accesorii audio, video și fotografice profesionale și de a presta servicii legate de aceste echipamente precum instalare, dare în folosință, formare și întreținere.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
38650000 Echipament fotografic
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
50340000 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audiovizual şi optic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Locul principal de executare:

Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56, 1049 Brussels, BELGIUM

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de echipamente și de accesorii audio, video și fotografice profesionale și prestare de servicii legate de aceste echipamente.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/08/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/08/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate-General Communication, Berlaymont building, Rue de la Loi 200, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant.

Se solicită comunicarea numelor, funcțiilor, numărului cărții de identitate și a valabilității cărții de identitate și a naționalității la adresa de e-mail menționată în Secțiunea I.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Toate documentele aferente acestei licitații, inclusiv toate informațiile suplimentare de pe parcursul procedurii, sunt publicate la următoarea adresă de Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5111

Ofertanții trebuie să consulte acest site în mod regulat, deoarece se pot publica informații suplimentare în orice moment pe parcursul procedurii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/07/2019