Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Építési beruházás - 328564-2018

28/07/2018    S144    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 144-328564

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
E-mail: iroda@pozderka.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai, ...

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai, csapadékelvezetése és a kapcsolódó közlekedési és közmű építési munkák kivitelezésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 795 062 710.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111230
45111240
45111290
45111291
45112000
45112210
45112300
45112400
45112700
45221200
45223000
45223300
45231300
45231400
45232330
45232450
45233128
45233200
45233300
45247270
45315300
45315700
45316000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 0779. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai, csapadékelvezetése és a kapcsolódó közlekedési és közmű építési munkák kivitelezésére.

A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:

1. dinamikus felület (DP) teljes, terv szerinti kivitelezése;

2. nagysebességű kezelhetőségi pálya (Handling Course, HC) teljes, terv szerinti kivitelezése;

3. fékező felület (BP) teljes, terv szerinti kivitelezése;

4. CAV teljes körű, terv szerinti kivitelezése a megkezdett szakaszokon;

5. országúti szakasz (RR) teljes, terv szerinti első ütemének kivitelezése a tesztpálya keleti oldalán, a DP északi és déli csatlakozó körforgalma között;

6. „Szürke Zóna” (6. és 12. tervezési zóna által körülhatárolt terület) teljes körű közmű építési munkái, beleértve a DP és HC kapcsolódó vízhálózatot is;

7. A tesztpálya villamos ellátásának megépítése;

8. A terület csapadékvíz-elvezetési rendszerének építési munkái;

9. A fentiekhez kapcsolódó forgalomtechnikával kapcsolatos építési munkák.

Ajánlatkérő tájékoztatja közös ajánlattevőket, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 8 800 000 000 forint (tartalékkeret nélkül).

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító AF III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági köv.-nek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító AF III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági köv.-nek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító AF III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági köv.-nek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az előírt kötelező mértéken felül vállalt jótállás időtartama (egész számban kifejezett hónapban megadva) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 151-312025
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges DP, HC, BP, RR, CAV, valamint ezek egyes összekötő és kiszolgáló útjai, ...

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 795 062 710.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A tárgyi konzultációt megelőző közbeszerzési eljárás: „Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére” TED 2017/S 151-312025

A közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; adószáma: 11426628-4-03, nem kkv) és Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; adószáma: 13748429-2-20, középvállalkozás) közös ajánlatevők

Alvállalkozók igénybe vétele:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) és Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.):

– tervezési feladatok egyes részfeladatai

– szakfelügyeletek egyes részfeladatai

– geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok

– fémmentesítési munkák egyes részfeladatai

– régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

– lőszermentesítés egyes részfeladatai

– természeti területek védelmének egyes részfeladatai

– védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai

– optikai hálózat építésének egyes részfeladatai

– elektromos hálózat építésének egyes részfeladatai

– közvilágítás építésének egyes részfeladatai

– víz-; szennyvíz; öntöző- csapadékcsatorna építésének egyes részfeladatai

– gázvezeték építésének egyes részfeladatai

– hírközlési alépítmény építése

– irtási munkák egyes részfeladatai

– földmunkák egyes részfeladatai

– bontási munkák egyes részfeladatai

– útépítési munkák egyes részfeladatai

– ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai

– vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai

– tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai

– átereszek építési munkák egyes részfeladatai

– árok, folyóka építés egyes részfeladatai

– kútlétesítés egyes részfeladatai

– vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai

– szivárgók, kereszt-, és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok

– burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai

– kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai

– speciális aknák építés egyes részfeladatai

– burkolt és földmedrű árok építés részfeladatai

– tározó építés egyes részfeladatai

– híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai

– síkalapozás egyes részfeladatai

– mélyalapozás egyes részfeladatai

– pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai

– monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai

– acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme egyes részfeladatai

– szigetelési munkák egyes részfeladatai

– dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai

– rézsűburkolatok egyes részfeladatai

– betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai

– felületképzés egyes részfeladatai

– támfalépítés egyes részfeladatai

– környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai

– pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai

– energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai

– növénytelepítés egyes részfeladatai

– kertépítészet egyes részfeladatai

– anyagok beszállítása

– minőségbiztosítás egyes részfeladatai

– tömörségvizsgálat

– geodézia munkák egyes részfeladatai

– mobil illemhelyek bérlése

– információs anyagok beszerzése

– pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele

– megvalósulási dokumentációk elkészítése

– műtárgyak építészeti, gépészeti munkái

– lakatosmunkák egyes részfeladatai

– daruzási feladatok egyes részfeladatai

– irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai

– nagyvasútépítés egyes részfeladatai

– kőburkolat-építés egyes részfeladatai

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2018