Supplies - 32883-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Information systems and servers

2022/S 015-032883

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-507
Country: Poland
Contact person: Adam Janus
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telephone: +48 225081821
Fax: +48 225081803
Internet address(es):
Main address: http://gov.pl/cskmswia
Address of the buyer profile: http://www.cskmswia.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Other activity: SP ZOZ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach Projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adm

II.1.2)Main CPV code
48800000 Information systems and servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach Projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: rozwój nowoczesnych e- usług publicznych dla pacjentów”

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48821000 Network servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach Projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: rozwój nowoczesnych e- usług publicznych dla pacjentów”

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” w okresie 6 miesięcy licząc od daty obowiązywania umowy, zaś w przypadku skorzystania z prawa opcji w terminie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy. Odbiory wliczają się do czasu realizacji Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POPC.02.01.00-00-0106/19-00

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-551202
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach Projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adm

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022