Tjenesteydelser - 328858-2022

20/06/2022    S117

Østrig-Wien: FRANET — Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder (Parti 7-IE og Part 19-NL)

2022/S 117-328858

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Postadresse: Schwarzenbergplatz 11
By: Vienna
NUTS-kode: AT13 Wien
Postnummer: 1040
Land: Østrig
E-mail: procurement@fra.europa.eu
Telefon: +43 158030610
Fax: +43 15031382
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.fra.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://fra.europa.eu/en/about-fra/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11273
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11273
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FRANET — Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder (Parti 7-IE og Part 19-NL)

Sagsnr.: F-SE-22-T02
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79315000 Socialforskning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

FRANET — Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder (Parti 7-IE og Part 19-NL).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 280 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Irland

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79315000 Socialforskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT130 Wien
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted angivet i udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder på nationalt plan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 450 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten/kontrakterne, der indgås som følge af tildelingen af dette udbud, vil blive indgået for højst 48 måneder. Nærmere oplysninger om den indledende kontraktvarighed og mulige fornyelser er fastlagt i kontraktudkastets artikel I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nederlandene

Delkontraktnr.: 19
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79315000 Socialforskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT130 Wien
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted angivet i udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dataindsamling og forskning vedrørende spørgsmål om grundlæggende rettigheder på nationalt plan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 830 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten/kontrakterne, der indgås som følge af tildelingen af dette udbud, vil blive indgået for højst 48 måneder. Nærmere oplysninger om den indledende kontraktvarighed og mulige fornyelser er fastlagt i kontraktudkastets artikel I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3). Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/07/2022
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/07/2022
Tidspunkt: 10:30
Sted:

I den ordregivende myndigheds lokaler.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Som angivet i udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bud kan afgives på ethvert af EU's officielle sprog, men engelsk foretrækkes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2022