Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 328881-2022

20/06/2022    S117

Belgie-Brusel: Podpůrné lékařské služby poskytované v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku mimo období plenárních zasedání

2022/S 117-328881

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Rue Wiertz
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE Belgique / België
PSČ: 1047
Země: Belgie
E-mail: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11298
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Service du courrier officiel, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 01S200, plateau du Kirchberg
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
E-mail: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
Kód NUTS: LU Luxembourg
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: http://europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Podpůrné lékařské služby poskytované v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku mimo období plenárních zasedání

Spisové číslo: PE PERS 2022 019
II.1.2)Hlavní kód CPV
85121100 Všeobecní lékaři
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament se rozhodl vyhlásit tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení s cílem využít služeb praktického lékaře jako podpůrných služeb v ambulanci lékaře Evropského parlamentu ve Štrasburku mimo období plenárních zasedání.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR France
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je zajistit Evropskému parlamentu několik rámcových „vícestranných“ smluv, které umožní zajistit posílení a náhradu svých lékařů ve Štrasburku v oblasti jednorázových zdravotních služeb mimo období plenárních zasedání.

Smluvní lékař bude obecně úzce spolupracovat se sanitářem a hasiči/záchranáři Parlamentu. Služby budou poskytovány na požádání Parlamentu během některých akcí pořádaných v jeho prostorách. Ve většině případů se jedná o plnění služeb v průběhu týdne a příležitostně během víkendů. Převážně naléhavé zdravotní případy (pro osoby vyskytující se v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku) nebo konzultace v rámci všeobecného lékařství, preventivního lékařství a pracovního lékařství pro poslance a personál (přidělený nebo pověřený Evropským parlamentem ve Štrasburku).

Obvyklá doba trvání poskytování služeb je mezi 3 a 12 hodinami za den a bude s poskytovatelem dohodnuta na základě obecné dohody. Ve dnech konání akcí bude dostupnost služby zajištěna přibližně 8/12 hodin. U ostatních konzultačních služeb, lékařských prohlídek atd. se bude spíše jednat o službu v délce tří hodin, které bude nutné naplánovat podle pokynů Evropského parlamentu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní výdaje EU.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí splňovat následující podmínku:

— mít zvláštní oprávnění prokazující, že je schopen poskytnout předmět, na který se vztahuje tato zakázka, v zemi, kde sídlí, nebo být členem konkrétní odborné organizace. Právní a regulační způsobilost se bude posuzovat na základě informací obsažených v následujících dokumentech, které uchazeči předloží: V případě seskupení hospodářských subjektů musí každý člen poskytnout důkaz týkající se jeho právní a regulační způsobilosti;

— prokázat konkrétní povolení pro zařízení nebo být členem konkrétní odborné organizace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
Zkrácené řízení
Odůvodnění:

Jednací řízení o zakázce o průměrné hodnotě bylo zahájeno a poté zrušeno. Byly provedeny úpravy parametrů zakázky. Zlepšení hygienické situace spojené s pandemií COVID-19 rovněž umožnilo rychlejší obnovu činnosti Evropského parlamentu.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/06/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/07/2022
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, bâtiment Konrad Adenauer, 2, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Datum otevírání nabídek je stanoveno na 5. července 2022 v 10:00.

Viz podmínky pro podání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Polovina roku 2027.

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě dvou měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dozvěděli.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/06/2022