Pakalpojumi - 328881-2022

20/06/2022    S117

Beļģija-Brisele: Medicīnas atbalsta pakalpojumi, kas jāsniedz Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā arī pēc plenārsesijas periodiem

2022/S 117-328881

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Rue Wiertz
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE Belgique / België
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
E-pasts: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11298
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Service du courrier officiel, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 01S200, plateau du Kirchberg
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2929
Valsts: Luksemburga
E-pasts: PERS-Tenders@europarl.europa.eu
NUTS kods: LU Luxembourg
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.europarl.europa.eu/
Pircēja profila adrese: http://europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Medicīnas atbalsta pakalpojumi, kas jāsniedz Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā arī pēc plenārsesijas periodiem

Atsauces numurs: PE PERS 2022 019
II.1.2)Galvenās CPV kods
85121100 Ģimenes ārstu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Parlaments ir nolēmis izsludināt šo uzaicinājumu uz konkursu, lai sniegtu atbalstu Eiropas Parlamenta Medicīnas birojam Strasbūrā pēc plenārsesijas periodiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR France
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Strasbūra, Francija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir nodrošināt Eiropas Parlamentam vairākkārtējus pamatnolīgumus par tā ārstu pastiprināšanu un nomaiņu Strasbūrā ad hoc medicīnas pakalpojumu sniegšanai arī pēc plenārsesijas periodiem.

Ar līgumu nolīgtais ārsts parasti strādās ciešā sadarbībā ar medicīnas māsu un Parlamenta ugunsdzēsējiem/pirmās palīdzības darbiniekiem. Pakalpojumi jāsniedz pēc Parlamenta pieprasījuma dažos pasākumos, kas organizēti tā telpās. Vairumā gadījumu tie ir pakalpojumi, kas sniedzami nedēļas laikā, un dažkārt nedēļas nogalēs. Tas galvenokārt attiecas uz medicīniskajām ārkārtas situācijām (jebkuram, kas atrodas EP darba vietā Strasbūrā), vai konsultācijām par vispārējām zālēm, preventīvām zālēm un arodmedicīnas zālēm EP deputātiem un darbiniekiem (nozīmētiem vai komandējumiem uz EP Strasbūrā).

Parasti pakalpojumu ilgums ir no 3 līdz 12 stundām pakalpojumu dienā, un par to vienojas, savstarpēji vienojoties ar darbuzņēmēju. Pasākumu dienām darba laiks pēc pieprasījuma būs aptuveni 8/12 stundas. Attiecībā uz citiem konsultāciju pakalpojumiem medicīnas apmeklējumiem u. c., tie galvenokārt būs nepieciešami pēc pieprasījuma, pamatojoties uz aptuveni trīs stundām, kas jāplāno saskaņā ar Eiropas Parlamenta direktīvām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ES administratīvie izdevumi.

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Pretendentam jāatbilst šādam nosacījumam:

— jābūt īpašai atļaujai, kas apliecina, ka viņš var nodrošināt šajā līgumā ietverto priekšmetu savā dibināšanas valstī vai tas ir īpašas profesionālās organizācijas dalībnieks. Juridiskās un regulatīvās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz informāciju šādos dokumentos, kas pretendentiem jāiesniedz: Attiecībā uz uzņēmēju grupām katram dalībniekam jāiesniedz pierādījums par savām juridiskajām un regulatīvajām spējām;

— pierādījums par īpašu atļauju veikt uzņēmējdarbību vai būt īpašas profesionālās organizācijas dalībniekam.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
Paātrināta procedūra
Pamatojums:

Tika uzsākta sarunu procedūra par vidējas vērtības līgumu un pēc tam atcelta. Veikta līguma pārskatīšana. Veselības stāvokļa uzlabošana saistībā ar Covid-19 pandēmiju arī ļāva ātrāk atsākt darbības Eiropas Parlamentā.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/06/2022
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 05/07/2022
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Parlaments, bâtiment Konrad Adenauer, 2, rue Alcide de Gasperi, L-1615, Luxembourg, LUKSEMBURGA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Piedāvājumu atvēršanas datums ir 2022. gada 5. jūlijs plkst. 10.00.

Skatīt konkursa nosacījumus.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

2027. gada pirmais semestris.

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14/06/2022