Leveringen - 32891-2022

TITitelBelgië-Heverlee: Software en informatiesystemen
NDPublicatienummer aankondiging32891-2022
PDPublicatiedatum21/01/2022
OJNummer PB S15
TWPlaats van de koperHEVERLEE
AUOfficiële naam van de koperTechnische Diensten KU Leuven (0419.052.173_524497)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperBE
AAType koper8 - Andere
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden17/01/2022
NCType contract2 - Leveringen
PRType procedureB - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)48000000 - Software en informatiesystemen
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)BE242
IAInternetadres (URL)www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU