Supplies - 32891-2022

21/01/2022    S15

Belgium-Heverlee: Software package and information systems

2022/S 015-032891

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Technische Diensten KU Leuven
National registration number: 0419.052.173_524497
Postal address: W. de Croylaan 60A bus 5570
Town: Heverlee
NUTS code: BE242 Arr. Leuven
Postal code: 3001
Country: Belgium
Contact person: Fabienne Wauters
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
Internet address(es):
Main address: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434271
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Universiteit
I.5)Main activity
Other activity: Onderwijs en onderzoek

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

QMMO19-1072: Raamovereenkomst voor de levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform - KANDIDAATSTELLING

Reference number: KULeuven-QMMO19-1072 - KANDIDAATSTELLING-F03_0
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Voor de opvolging van incidenten (incident management), de uitlevering van IT services (service management) en de opvolging van wijzigingen in IT systemen (change management) is de KU Leuven op zoek naar een zo volledig mogelijk IT Service Management platform. Dit platform moet zo flexibel mogelijk zijn wat betreft integratie met bestaande IT systemen bij KU Leuven, en biedt idealiter ruime mogelijkheden voor toekomstige bijkomende functionaliteit (bv. asset management, contract management)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 0.01 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor de levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Functionaliteiten / Weighting: 65
Quality criterion - Name: Cloud Service / Weighting: 10
Price - Weighting: 25
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Bedragen worden niet meegedeeld op basis van artikel 10 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 020-043930
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Levering, installatie en inrichting, onderhoud en consultancy van een IT Service Management (ITSM) platform

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Econocom Managed Services nv
Town: Elsene
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postal code: 1050
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van Leuven
Postal address: Ferdinand Smoldersplein 5
Town: Leuven
Postal code: 3000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022