Supplies - 328929-2020

14/07/2020    S134

Lithuania-Tauragė: Endoscopy, endosurgery devices

2020/S 134-328929

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Tauragės ligoninė
National registration number: 179761936
Postal address: V. Kudirkos g. 2
Town: Tauragė
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-72214
Country: Lithuania
Contact person: Regina Gudjonienė
E-mail: r.gudjoniene@tauragesligonine.lt
Telephone: +370 44662718
Fax: +370 44662700

Internet address(es):

Main address: http://www.tauragesligonine.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1141

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=509721
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=509721&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Videokolonoskopijos sistema ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas

II.1.2)Main CPV code
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Videokolonoskopijos sistema ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, dvi pirkimo dalys.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Videokolonoskopijos sistema

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Videokolonoskopijos sistema, 1 kompl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Vieną kartą trims mėnesiams. Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkėjo ir pardavėjo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui pardavėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, laikotarpiui, iki išnyks minėtos aplinkybės.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Geriatrijos stacionarinių paslaugų infrastruktūros sukūrimas VšĮ Tauragės ligoninėje“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-02-0002.

II.2.14)Additional information

Gali būti taikomas sustabdymas tiekėjo prašymu dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių laikotarpiui, iki kurio aplinkybės išnyks / bus atšauktos (ekstremali situacija ar pan.).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, 1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Vieną kartą trims mėnesiams. Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkėjo ir pardavėjo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui pardavėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, laikotarpiui, iki išnyks minėtos aplinkybės.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Geriatrijos stacionarinių paslaugų infrastruktūros sukūrimas VšĮ Tauragės ligoninėje“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-02-0002.

II.2.14)Additional information

Gali būti taikomas sustabdymas tiekėjo prašymu dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių laikotarpiui, iki kurio aplinkybės išnyks / bus atšauktos (ekstremali situacija ar pan.).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, pardavėjo pareikalavimu pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

Jei pardavėjas nepristato prekės nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytos prekės kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos 10 proc. (dešimt procentų) sutarties kainos su PVM.

Jei pardavėjas sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti pirkėjui prekę pagal sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties pirkėjas priverstas nutraukti sutartį, pardavėjas moka pirkėjui netesybas 10 proc. (dešimt procentų) sutarties kainos su PVM.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2020
Local time: 8:45
Place:

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė, administracija, vyr. ekonomisto kabinetas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/07/2020