Supplies - 32897-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Tierp: Miscellaneous food products

2022/S 015-032897

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Tierps kommun
National registration number: 212000-0266
Postal address: Centralgatan 7
Town: TIERP
NUTS code: SE121 Uppsala län
Postal code: 81580
Country: Sweden
Contact person: Jenny Ljungvall Cardoso
E-mail: jenny.ljungvallCardoso@tierp.se
Internet address(es):
Main address: http://www.tierp.se
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DIS livsmedel

Reference number: 20/4
II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dynamiskt inköpssystem för periodiska inköp av olika livsmedel. Systemet kommer att vara indelat i olika delområden, frukt och grönt, Animaliska produkter samt gryn/spannmål.

Tierps, Östhammars, Heby och Knivsta kommun bjuder in till att delta i kommunernas dynamiska inköpssystem (DIS) avseende livsmedel. Ett DIS fungerar så att leverantörer ansöker om att kvalificera sig till det delområde där man vill leverera produkter.

Till de som är kvalificerade kommer avrop göras löpande från beställande enheter i respektive kommun. Avropen kommer att variera avseende produkter, krav ställda på produkterna och mängd. Det kommer att vara enskilda enheter inom kommunerna som kommer att avropa, men ibland kan det vara för hela kommunen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 22 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
03220000 Vegetables, fruits and nuts
03310000 Fish, crustaceans and aquatic products
15100000 Animal products, meat and meat products
15200000 Prepared and preserved fish
15300000 Fruit, vegetables and related products
15500000 Dairy products
15600000 Grain mill products, starches and starch products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE121 Uppsala län
Main site or place of performance:

Tierp

II.2.4)Description of the procurement:

Dynamiskt inköpssystem för periodiska inköp av olika livsmedel. Systemet kommer att vara indelat i olika delområden, frukt och grönt, Animaliska produkter samt gryn/spannmål.

Ansökningsinbjudan DIS livsmedel

Tierps, Östhammars, Heby och Knivsta kommun bjuder in till att delta i kommunernas dynamiska inköpssystem (DIS) avseende livsmedel. Ett DIS fungerar så att leverantörer ansöker om att kvalificera sig till det delområde där man vill leverera produkter.

För att kvalificera sig ska man uppfylla de kvalificeringskrav som är uppställda.

Till de som är kvalificerade kommer avrop göras löpande från beställande enheter i respektive kommun. Avropen kommer att variera avseende produkter, krav ställda på produkterna och mängd. Det kommer att vara enskilda enheter inom kommunerna som kommer att avropa, men ibland kan det vara för hela kommunen.

En antagen leverantör behöver inte svara på ett avrop, utan ska BARA svara när man anser att det finns goda möjligheter att leverera till goda villkor.

Avropande kommuner har ramavtal avseende livsmedel som ska garantera kommunernas basbehov, detta DIS är ett komplement för att kunna anpassa menyer och inköp efter säsong och tillgång till produkter som kan härledas till kommunernas producenter.

Upphandlande myndighet

Tierps kommun är upphandlande myndighet.

Knivsta, Heby och Östhammars kommun har rätt att avropa i systemet

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 043-106786
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Andersson & Tillman AB
National registration number: 556532-0826
Postal address: Danmarksgatan 24
Town: UPPSALA
NUTS code: SE121 Uppsala län
Postal code: 75323
Country: Sweden
E-mail: storhushall@andersson-tillman.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 22 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Uppsala
Town: Uppsala
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022