Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 329168-2020

TIЗаглавиеБългария-Пловдив: Хроматографи
NDНомер на публикацията на обявлението329168-2020
PDДата на публикуване14/07/2020
OJНомер на броя на ОВ S134
TWГрад/населено място на купувачаПЛОВДИВ
AUОфициално наименование на купувачаСдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“ (176937717)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен10/07/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)38432200 - Хроматографи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG421
IAИнтернет адрес (URL)http://op.cpsbb.eu/op.html
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС