Építési beruházás - 329353-2016

23/09/2016    S184

Magyarország-Budapest: Egyéb villamos szerelési munka

2016/S 184-329353

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/LOhfo2ab2j1WkGF
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Dr. Koncz Marina Ügyvédi Iroda
Postai cím: Maléter Pál u. 1/1.
Város: Tököl
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koncz Marina
E-mail: drkoncz@drkonczmarina.hu
Telefon: +36 24479316
Fax: +36 24479316
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Dr. Koncz Marina Ügyvédi Iroda
Postai cím: Maléter Pál u. 1/1.
Város: Tököl
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koncz Marina
Telefon: +36 24479316
E-mail: drkoncz@drkonczmarina.hu
Fax: +36 24479316
NUTS-kód: HU102 Pest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: V002.11
II.1.2)Fő CPV-kód
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234115 Vasúti jelzések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bp – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kieg tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Főbb mennyiségek:

— szükséges szakági tervezési munkák,

— Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon új, D55 típusú, jelfogófüggéses biztosítóberendezés (biztber) létesítése, Tokod elágazás Esztergom-Kertváros hatókörzetébe való bevonása, távvezérlés kiépítése,

— az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező Angyalföld állomáson új elektronikus állomási biztber létesítése, távvezérlés kiépítése,

— a Leányvár – Dorog, Dorog – Esztergom-Kertváros, Esztergom-Kertváros – Esztergom, Esztergom-Kertváros – Tokod és Tokod-elágazás – Tokod, valamint Angyalföld – Angyalföld-elágazás, Angyalföld – Rákosrendező állomásközökre új tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű utolérés- és ellenmenetkizáró vonali biztber telepítése,

— vonali útátjáró biztber illesztése, szükség szerinti átalakítása (6 db),

— Óbuda üzemirányító központban a teljes vonal távkezelésének megvalósítása,

— FOR kapcsolat kiépítése,

— kábelépítményi munkák,

— vasúti vonalkábel, erősáramú kábel, optikai kábel építés és szerelés (A legnagyobb egybefüggő hossz 19,67 km,

— rákosrendező állomás és Északi összekötő híd között, illetve Piliscsaba – Esztergom vonalszakaszon, távlati igényeket is kiszolgáló, új távközlési berendezések telepítése, beleértve korszerű (hangos és vizuális) utastájékoztató berendezések telepítését is,

— tűz- és vagyonvédelmi munkák,

— térfigyelő rendszerek kialakítása (peronokon, P+R parkolókban),

— új, korszerű áramellátó berendezések telepítése biztber és a távközlési rendszerek számára,

— váltófűtés távvezérlés, valamint egyes váltófűtés kialakítása,

— konténerek szerelése és telepítése a biztberek részére,

— épületátalakítási munkák tervezése és kivitelezése,

— épületvillamossági munkák,

— klimatizálási munkák,

— régi biztberek és távközlési berendezések teljes körű elbontása,

— a szállított és telepített berendezések üzembehelyezésével és használatbavételi eljárásával kapcsolatos munkák.

További részletek:

— Piliscsaba (kiz.) – Esztergom (bez.) között új, D55 típusú s biztber tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

— Angyalföld állomáson új elektronikus biztber (Óbudáról távvezérelhető) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

— Rákosrendező – Óbuda (kiz.) és Piliscsaba – Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák és az utastájékoztató berendezések tervezése, engedélyeztetése kivitelezése.

Villamos állítású váltót vezérlő biztber telepítése:

— Angyalföld állomáson: távvezérelt elektronikus biztber létesítése (27+6 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó),

— Leányvár állomáson: távvezérelt D55 típusú, jelfogófüggéses biztber létesítése (2 központi állítású váltó),

— Dorog állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (22+1 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó),

— Esztergom-Kertváros állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (5 központi állítású váltó),

— Esztergom állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (11 központi állítású váltó).

A projekt három szakaszból áll,

— Rákosrendező – Újpest hozzávetőlegesen 5 km,

— Piliscsaba – Esztergom hozzávetőlegesen 21 km,

— Esztergom-Kertváros – Tokod hozzávetőlegesen 5 km.

Összesen ~ 31 km.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek.-ben foglaltak szerint megvizsgálta a közbeszerzés tárgyának egy részére történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét. A részajánlattétel nem megengedett: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.

A részleteket a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember szakmai tapasztalata az előírt 36 hónap minimális időn felül (max. összesen 60 hó, egész hónapok) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 25
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A szerződés részben (85,000000 %) európai uniós támogatásból (IKOP) és hazai működési költés forrásból (15,000000 %) kerül finanszírozásra. IKOP 3.2.0 15 2016 00005, IKOP 3.1.0 15 2016 00006.
II.2.14)További információk

1. AK a Kbt. 35. § (8) bek.-re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé, hogy az ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3)-nak, és tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6)-ban előírtakra vonatkozó nyilatkozatot.

2. Faksz: dr. Koncz Marina, 00131.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok fennállnak.

(Közös) ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteknek külön, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá (321/2015. (X.30.) Korm.r. 1–8. §, 10. §, 12–16. §, a továbbiakban R).

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatoknak, igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Mo.-n letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a R 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Mo.-n letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a R 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.

A kizáró okok hiányának igazolása során a R 12–16. § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A R 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2016/62. számú Útmutatójában foglaltakra (2016.06.01.), amely szerint, ha a R nem tartalmazza a Kbt. 69.§ (11) bek-nek megfelelő nyilvántartást, az ajánlattevőnek a nyilvántartást és annak elérhetőségét az EEKD-ban kell megjelölnie.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

SZT1) Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (R2) 21. § (1) bek. és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;

SZT2) Ajánlattevő az R2 8. § (1) bekez és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1)-2) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.)

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal;

SZT2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem M-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő az ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (R) 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (biztosítóberendezés és kapcsolódó létesítményeinek tervezése és/vagy kivitelezése) illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a R 19. § (3) bekezdésére. A Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdésének megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (6) bek.-nek megfelelően az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek..

A minősített ajánlattevők tekintetében a R 19. § (7) bek.-ben foglaltak az irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben a beszerzés tárgyából (biztosítóberendezés és kapcsolódó létesítményeinek tervezése és/vagy kivitelezése) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 5 200 000 000 HUF-t.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az ajánlattevő (at) ajánlatában köteles az alkalmassági (alk) követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (Ak) a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri. Ak a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a legkedvezőbbnek tekinthető at-t öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alk követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos igazolások benyújtására

A Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bek.-ben foglaltak alkalmazandók

Az egyenértékűség igazolása az at feladata, felelőssége

M/1. Az igazolások benyújtására felhívott at-knek a R 21. § (2) bek. a) pontja alapján a R. 22. § (3)–(5) bek. szerint szükséges igazolnia az alk követelménynek való megfelelést. A 140. § (9) bek. is irányadó

Referenciaként olyan teljesített ép beruházás fogadható el, amelynek a felhívásban meghatározott időszakban megtörtént a telj igazolása.

Ugyanazon referenciával több alk követelmény igazolható.

A minősített at-k tekintetében a R 24.§ (1) bek.-ben foglaltak az irányadók.

M/2 A R 21. § (2) bekezdése b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, diploma másolat és szakmai önéletrajz benyújtása mellett.

Az at-nek nyilatkoznia kell, hogy a szakembert az ajánlati felhívásban előírt mely pozícióra jelöli.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmas,

M1. ha a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M1/1: összesen min 15 db villamos állítású váltót vezérlő, jelfogófüggéses állomási biztosítóberendezés (továbbiakban: biztber) üzem alatti átalakítása, amelyből min. 6 db váltó bekötése egy állomáson valósult meg;

M1/2 min 1 db, állomási elektronikus biztber telepítése, üzembe helyezése, amely országos vasúti pályahálózaton üzemel;

M1/3 min összesen 10 km egybefüggő vonalhosszúságban vasúti pálya mellett fektetett vagy felsővezetéki oszlopsoron elhelyezett optikai kábel építése és szerelése, üzembe helyezése;

M1/4 min összesen 14 km egybefüggő vonalhosszúságban vasúti pálya mellett fektetett vonali és erősáramú kábel építése és szerelése, üzembe helyezése;

M2 ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M2/1 min 1 fő projektvezető, aki rendelkezik elektronikus állomási vasúti biztber. (továbbiakban biztosítóberendezés) telepítésében és/vagy átalakításában szerzett, min 60 hó szakmai tapasztalattal, ezen belül min 30 hó irányítási tapasztalattal, építésvezető, projektvezető, vagy ezek helyetteseként, valamint okleveles (továbbiakban: okl.) villamosmérnök v villamos üzemmérnök v (okl) közlekedésmérnök v közlekedés üzemmérnök v ezzel egyenértékű végzettséggel;

M2/2 min 1 fő, aki rendelkezik vasúti állomási biztber. telepítésében és/vagy átalakításában szerzett, min 36 hó tapasztalattal, ezen belül min 24 hó irányítási tapasztalattal, építésvezető, projektvezető, vagy ezek helyetteseként valamint okleveles (továbbiakban: okl.) villamosmérnök v villamos üzemmérnök v (okl) közlekedésmérnök v közlekedés üzemmérnök v ezzel egyenértékű végzettséggel;

M2/3 min 1 fő, aki rendelkezik vasúti távközlési hálózat telepítésében és/vagy átalakításában szerzett min 36 hó tapasztalattal, ezen belül min 24 hó irányítási tapasztalattal, valamint okl villamosmérnök vagy villamos üzemmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel;

M2/4 1 fő tervező, aki rendelk min 36 hó vasúti állomási vagy vonali elektronikus biztberek tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal, valamint (okl) villamosmérnök v (okl) közlekedésmérnök v okleveles mérnökinformatikus v ezzel egyenértékű végzettséggel.

Min 2 fő bemutatása szükséges, az M2/1 és az M2/2 pozíciók között átfedés nem lehetséges.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések, az elszámolás pénzneme HUF.

Előleg igénylésére jogszabály szerint (szállítói előleg, szállítói finanszírozás esetén) van mód (272/2014. (XI.15.) r. 115–119. §), figyelemmel az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó szabályokra.. Előleg mértéke 50 %, egy részletben.

A Kbt. 135. § (1)–(4), (6), (9) bek., a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30–32. § is irányadók.

A Kbt. 135.§ (5) bek. foglaltakról és a részletes fizetési feltételekről a Felek a szerződésekben állapodnak meg.

A kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik.

A teljesítési, jótállási- biztosíték 5-5 %, amelyet a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint kell nyújtani, késedelmi-, hibás teljesítési kötbér:, teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér, a szerződésben foglaltak szerint.

Tartalékkeret 5 %.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/10/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 30/12/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/10/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Dr. Koncz Marina Ügyvédi Iroda, 2316 Tököl, Maléter Pál u. 1/1.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (1), (3)–(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ak az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke 7 000 000 HUF. Részletszabályokat a dokumentáció 12. pontja tartalmaz

2. Ak valamennyi alkalmasságának feltételt és azok igazolását a R V. fejezet 4. pontjában meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

3. Az ajánlat formai követelményeit és a csatolandó iratokat a dokumentáció 17–18. pontja tartalmazza.

4. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell kérnie a felhívás I.3.) pontjában foglaltak szerint, az ajánlattételi határidő lejártáig. A letöltött regisztrációs adatlapot kitöltve meg kell küldeni a felhívás I.3) pontjában foglalt fax számra. A regisztrációs adatlap megküldése jelenti az eljárás iránti érdeklődés jelzését, valamint a Kbt. 57.§ (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést.

5. A különböző devizák forintra történő átszámításakor a dokumentáció 17. pontjában foglaltak az irányadók.

6. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az ak teljes körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Az ajánlatkérő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására, módosítására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

7. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66.§ (6) bek. a)–b) pontjában foglaltakat,. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges.

8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában, a dokumentációban foglaltak szerinti, a biztber, valamint a távközlés vonatkozásában rendszertervet kell benyújtania, amelyből a berendezés vasútüzem biztonságos lebonyolítására, valamint a projekt adott határidőre való megvalósíthatóságára vonatkozó jellemzői egyértelműen megítélhetők.

9. Ak fenntartja a jogot a Kbt. 98. § (3) bek. szerinti hnt eljárás lefolytatására, a jelen beszerzés tárgyának rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő ép.beruh-ra (tervezésre).

10. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (vagyon-, és felelősségbiztosítás, 1 500 000 000 HUF/év, 750 000 000 HUF/kár), (2) tervezési felelősségbiztosítást 300 000 000 HUF/év, 150 000 000 HUF/kár, kötni a ...

11. A beépítendő eszközökre is kiterjedő helyszíni bejárás időpontja 12.10.2016-én 9:00 órakor, amelyen a távvezérlő rendszer, illetve a távközlő/ utastájékoztató rendszer gyártója is részt vesz. Indulás: MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság gyöngyösi hosszúsín gyártó telephely.

12. A legjobb ár-érték arány értékelési szempont között az ár is szerepel. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont, minden értékelési szempontnál.

Az egyes értékelési részszempontok értékelése az egyenes arányosítás (1., 2. és 3. részszempontok), a fordított arányosítás (4. részszempont) értékelési módszerével történik. Az alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza.

13. A II.1.5), II.2.6) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre, az ak nem adja meg a becsült értéket.

14. A szerz.kötés feltétele a megajánlott biztberre MÁV hálózaton való alkalmazhatóságra vonatkozó, a 103/2003 (XII.27.) GKM r. alkalmazásával a 60/2011. (XI.25.) NFM r-nek megf szervezet által kiállított legalább előzetes alkalmassági tanúsítvány bemutatása. Az ajánlattevőknek (at) az ajánlatban nyilatkozniuk kell, hogy, ha a fenti tanúsítvánnyal nem rendelkeznek a szerzkötésig, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az at szerzkötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján, ami miatt a 2. legkedvezőbb ajánlatot benyújtó at-vel köti meg az ak a szerz-t, ha azt az összegezésben megjelölte.

15. Jelszó I.3. ponthoz: bizber.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 188285924
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 188285924
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2016