Supplies - 329571-2020

14/07/2020    S134

Poland-Warsaw: Control tower equipment

2020/S 134-329571

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 100-239556)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postal address: ul. Wieżowa 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-147
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl
Internet address(es):
Main address: www.pansa.pl
Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

Reference number: 52/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)Main CPV code
34962100 Control tower equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 100-239556

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Koniec: 31/12/2022

Read:

Okres w miesiącach: 30

VII.2)Other additional information:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 30 miesięcy od daty podpisania umowy.