Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 329614-2017

23/08/2017    S160    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Tutkimus teollisen 3D-tulostuksen kehityksen henkiseen omaisuuteen (IP) liittyvistä vaikutuksista

2017/S 160-329614

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postiosoite: N105 9/023
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2758
Sähköpostiosoite: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2758
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2758
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus teollisen 3D-tulostuksen kehityksen henkiseen omaisuuteen (IP) liittyvistä vaikutuksista

Viitenumero: 624/PP/GRO/IMA/17/1131/9941.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida ja selventää, miten henkisen omaisuuden (intellectual property – IP) nykyiset puitteet tarjoavat konkreettisesti suojelua teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoille. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia puutteita ja mahdollisuuksia tai selvennystarpeita.

Tutkimuksessa analysoidaan, miten teollis- ja tekijänoikeuksien (intellectual property rights – IPRs) käytöllä voidaan edistää 3D-tulostustekniikoiden kehitystä (henkisen omaisuuden hyödyntämistä koskevat parhaat käytännöt, mallien lisensointijärjestelmät jne.). Tutkimuksessa analysoidaan myös, mitkä ovat nykyiset havaitut henkiseen omaisuuteen liittyvät esteet materiaalia lisäävän valmistuksen (additive manufacturing – AM) tekniikoiden kehittämiselle edelleen ja kuinka kyseiset esteet voitaisiin poistaa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa missä tahansa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sopimusosapuolen on suoritettava seuraavat tehtävät:

I. analyysi henkistä omaisuutta koskevasta nykyisestä lainsäädännöstä sekä sen erityisistä yhtymäkohdista 3D-tulostustekniikan teollisen käytön kanssa,

II. analyysi 3D-tulostusprosessista sekä teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä haasteista,

III. analyysi materiaalia lisäävän valmistuksen keskeisistä aloista ja markkinoista sekä teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä esteistä / edistävistä tekijöistä,

IV. yleiskatsauksen esittäminen henkiseen omaisuuteen liittyvistä kysymyksistä, jotka ovat seurausta arvoketjussa mukana olevien sidosryhmien välisestä vuorovaikutuksesta,

V. analyysi henkiseen omaisuuteen liittyvistä kysymyksistä 3D-tulostusteollisuuden näkökulmasta,

VI. johtopäätösten ja suositusten esittäminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 11
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/10/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/10/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

avenue des Nerviens 105, 1040 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan vähintään 48 tuntia etukäteen sähköpostitse osoitteeseen grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu Kyseisessä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka osallistuu tarjousten avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/08/2017