Tjänster - 329614-2017

23/08/2017    S160

Belgien-Bryssel: Undersökning om IP-konsekvenserna avseende utvecklingen av industriell 3D-utskrivning

2017/S 160-329614

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Postadress: N105 9/023
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2758
E-post: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2758
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2758
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om IP-konsekvenserna avseende utvecklingen av industriell 3D-utskrivning

Referensnummer: 624/PP/GRO/IMA/17/1131/9941.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med undersökningen är att analysera och klargöra hur den befintliga ramen för immateriell rättighet (intellectual property – IP) på ett konkret sätt skyddar IP-rättsinnehavare och fastställa eventuella brister och möjligheter eller behov av förtydliganden.

Genom undersökningen ska man analysera hur användningen av immateriell äganderätt (intellectual property rights – IPRs) kan stimulera utvecklingen av 3D-utskrivningstekniker (bästa praxis vad gäller nyttjande av IP, modellicenssystem etc.), vad som för närvarande uppfattas som IP-hinder för ytterligare utveckling av tekniker för additiv tillverkning (additive manufacturing – AM) och hur dessa kan avlägsnas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

För att uppnå undersökningens mål ska uppdragstagaren utföra följande:

I. Analys av befintliga IP-lagar och deras särskilda samverkan med den industriella användningen av teknik för 3D-utskrivning.

II. Analys av 3D-utskrivningsprocess och IPR-utmaningar.

III. Analys av AM:s viktigaste sektorer och marknader och hinder/förutsättningar avseende IPR.

IV. Framläggning av en översikt över de IP-frågor som härstammar från samverkan mellan aktörer som är involverade i värdekedjan.

V. Analys av IP-frågorna ur ett perspektiv som utgår från 3D-utskrivningsindustrin.

VI. Framläggning av slutsatser och rekommendationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 11
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/10/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/10/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

avenue des Nerviens 105, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En behörig representant för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Företag som önskar närvara ombeds att anmäla detta via e-post till grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu minst 48 timmar i förväg. Anmälan ska undertecknas av en behörig representant för anbudsgivaren och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppningen ska anges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/08/2017