Supplies - 32964-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Sofia: Desktop computer

2022/S 015-032964

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SOFIYSKI UNIVERSITET "SV.KLIMENT OHRIDSKI"
National registration number: 000670680
Postal address: ul. TsAR OSVOBODITEL No.15
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1504
Country: Bulgaria
Contact person: Diana Angelova-Naydenova
E-mail: op@admin.uni-sofia.bg
Telephone: +359 2/9308541
Internet address(es):
Main address: https://www.uni-sofia.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1146
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Покана за допълване на оферта 5.1. Доставка на настолни компютри

II.1.2)Main CPV code
30213300 Desktop computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

На основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви отправяме настоящата покана да допълните Вашата оферта за доставка на компютърно оборудване и офис техника, съгласно приложените към настоящата покана технически параметри и бройки.

Оферта се подава за всички конфигурации в съответната обособена позиция.

 В отговор на поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по рамковото споразумение трябва да следва приложените по процедурата образци и да се съобрази с посочените от Възложителя срокове и определени прогнозни стойности.

Подробна информация за вид, количество артикули и максимална прогнозна стойност е представена в Техническата спецификация по позицията.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 160.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213300 Desktop computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Description of the procurement:

На основание чл. 82, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви отправяме настоящата покана да допълните Вашата оферта за доставка на компютърно оборудване и офис техника, съгласно приложените към настоящата покана технически параметри и бройки.

Оферта се подава за всички конфигурации в съответната обособена позиция.

 В отговор на поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по рамковото споразумение трябва да следва приложените по процедурата образци и да се съобрази с посочените от Възложителя срокове и определени прогнозни стойности.

Подробна информация за вид, количество артикули и максимална прогнозна стойност е представена в Техническата спецификация по позицията.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 085-219138
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28490
Title:

Покана за допълване на оферта 5.1. Доставка на настолни компютри

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
National registration number: 121814067
Postal address: ул. Бесарабия №.24
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1517
Country: Bulgaria
E-mail: sbs@sbs.bg
Telephone: +359 29455959
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 160.00 BGN
Total value of the contract/lot: 14 160.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022