Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 329640-2017

23/08/2017    S160

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító berendezések szerelése

2017/S 160-329640

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://nagyeskiss.hu/eljarasok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kassai Norbert
E-mail: kassai.norbert@nagyeskiss.hu
Telefon: +361 3280630
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kassai Norbert
Telefon: +361 3280630
E-mail: kassai.norbert@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Központi forgalomirányítórendszer kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése a MÁV Zrt. hálózatán.

Hivatkozási szám: PST kód: V040.11, V120.19, V000.15
II.1.2)Fő CPV-kód
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében központi forgalomirányítórendszer kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése a MÁV Zrt. hálózatán 3 részajánlat biztosításával.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

V040.11 Központi forgalomirányító rendszer kiépítése Pusztaszabolcs-Dombóvár vonalszakaszon

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
32260000 Adatátviteli berendezések
45311200 Villamos szerelés
45316200 Jelzőberendezések szerelése
32521000 Távközlési kábelek
48813000 Utas-ismeretterjesztő rendszerek
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Tolna megye, Baranya megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

— Engedélyezési- és előtervek készítése, jóváhagyásának megszerzése Szabadegyháza Sárosd, Nagylók, Sárbogárd, Rétszilas, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Keszőhidegkút-Gyönk, Szakály-Hőgyész, Kurd, Döbrököz állomásokra, Pécs KÖFI központra.

— Távközlés és utastájékoztatás tervezése, engedélyeztetése.

— További, a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, jóváhagyatása, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

— Távvezérlés kivitelezési munkái – beleértve az állomási biztosítóberendezések üzem alatti átalakítási munkáit is – országos vasúti pályán, Szabadegyháza, Sárosd, Nagylók, Sárbogárd, Rétszilas, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Keszőhidegkút-Gyönk, Szakály-Hőgyész, Kurd, Döbrököz állomásokon.

— Pusztaszabolcs FOR illesztés KÖFE céljára történő alkalmazása, Dombóvár FM KÖFE adatgyűjtő telepítése.

— Pécs KÖFI központ HW, SW bővítése (kiépítése), KÖFI monitorfal építése.

— Intelligens üzemmódok és automaták kifejlesztése, beüzemelése, konfliktus kijelzés, menetrend alapú vonatközlekedtetés, központi forgalom ellenőrző rendszer (KÖFE) és forgalmi vonatközlekedési információs rendszer (FOR) illesztése, menetrend átvétele.

— Országos vasúti pályán, Rétszilas és Simontornya állomásokon D55 típusú biztosítóberendezés felújítása.

— Országos vasúti pályán, Sárbogárd és Aba-Sárkeresztúr, illetve Rétszilas és Mezőfalva és Keszőhidegkút-Gyönk és Tamási között ellenmenet- és utolérés kizáró biztosítóberendezés tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyatása, kivitelezése, tengelyszámláló és fa oszlopsoron optikai kábel létesítésével.

— Integrált vasúti távközlési diszpécser központ kiépítése a KÖFE-KÖFI központban.

— Országos vasúti pályán, a vonal 12 távvezérelt állomásán és 6 megállóhelyén integrált vasúti távközlő rendszer, vizuális és akusztikus utastájékoztatás kialakítása.

— Országos vasúti pályán, Sárbogárd állomáson vizuális utastájékoztatás összesítő- és perontáblák, infooszlop kialakítása, valamint videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése.

— Szünetmentes áramellátás kialakítása Pécs KÖFI központban.

— Állomási biztosítóberendezés, távközlés és távvezérlés számára új szünetmentes áramellátás kiépítése az országos vasúti pályán, 12 távvezérelt állomáson.

— Távközlés számára szünetmentes áramellátás kiépítése országos vasúti pályán, 6 megállóhelyen.

— Átviteltechnika tervezése, kivitelezése országos vasúti pályán, 12 távvezérelt állomáson, 2 KÖFE állomáson és a KÖFI központban.

— 0,4 kV-os energia ellátás és térvilágítás vezérlésének tervezése és kivitelezése országos vasúti pályán, a 12 távvezérelt állomáson.

— Országos vasúti pályán, 6 állomáson meglévő váltófűtések távvezérelhető ki-be kapcsolásának kiépítése a forgalmi irodában, 6 távvezérelt állomáson új váltófűtés létesítése.

— Országos vasúti pályán, 10 távvezérelt állomáson kapcsolókerti hajtások és kapcsolókerti automatika szekrény kiépítése, optikai adatátvitel a távközlőbe.

— Országos vasúti pályán, 2 távvezérelt állomáson meglévő kapcsolókerti hajtások távvezérlésének kiépítése.

— Belső építészeti kialakítás, klíma beépítés, szerelvényezési munkák: KÖFI központban irányító helyiség (bővítés).

— Országos vasúti pályán, a 12 távvezérelt állomáson egységes tűzjelző rendszer, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, mechanikai védelem és riasztó rendszer a forgalmi, távközlő és jelfogó helyiségekben.

— Tűz és vagyonvédelmi központ kialakítása a KÖFI központban.

— A telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. M.2.4. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

A II.1.5), II.2.6) pontok azért kerültek kitöltésre, h a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Szerződés a pénzügyi fedezetét bizt. TSz hatályba lépését követő 15. napon, vagy a telj.bizt. nyújtásának napján lép hatályba.

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Finanszírozás: 85 % IKOP,15 % hazai.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

V120.19 Központi forgalomirányítórendszer kiépítése Rákos-Újszász-Szolnok vonalszakaszon

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
32260000 Adatátviteli berendezések
45311200 Villamos szerelés
45316200 Jelzőberendezések szerelése
32521000 Távközlési kábelek
48813000 Utas-ismeretterjesztő rendszerek
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
NUTS-kód: HU120 Not specified
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest, Pest megye, Jász – Nagykun – Szolnok megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

— Engedélyezési- és előtervek készítése, jóváhagyásának megszerzése Rákoshegy, Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Nagykáta, Tápiószele, Tápiógyörgye állomásokra és Budapest központi forgalomirányító (KÖFI) központra.

— Távközlés és utastájékoztatás tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyatása.

— További, a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, jóváhagyatása, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

— Távvezérlés kivitelezési munkái – beleértve az állomási biztosítóberendezések üzem alatti átalakítási munkáit is – országos vasúti pályán, Rákoshegy, Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Nagykáta, Tápiószele, Tápiógyörgye állomásokon.

— KÖFE adatgyűjtő kivitelezési munkái országos vasúti pályán, Újszász állomáson.

— Budapest KÖFI központ HW, SW bővítése (kiépítése), KÖFI monitorfal építése.

— Intelligens üzemmódok és automaták kifejlesztése, beüzemelése, konfliktus kijelzés, menetrend alapú vonatközlekedtetés, központi forgalom ellenőrző rendszer (KÖFE) és Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer (FOR) illesztése, menetrend átvétele.

— Integrált vasúti távközlési diszpécser központ kiépítése a KÖFI központban.

— A vonal 9 távvezérelt állomásán országos vasúti pályán, integrált vasúti távközlő rendszer és akusztikus utastájékoztatás kialakítása.

— Országos vasúti pályán, 9 állomáson vizuális utastájékoztatás összesítő- és perontáblák, infooszlop kialakítása, valamint videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése.

— Országos vasúti pályán, 10 megállóhelyen vizuális és akusztikus utastájékoztatás kialakítása.

— Szünetmentes áramellátás kialakítása Budapest KÖFI központban.

— Országos vasúti pályán, állomási biztosítóberendezés, távközlés és távvezérlés számára új szünetmentes áramellátás kiépítése 1 távvezérelt állomáson, 8 állomáson a meglévő áramellátó berendezés bővítése.

— Távvezérlés számára szünetmentes áramellátás kiépítése országos vasúti pályán, 10 megállóhelyen.

— Új monomódusú 48 szálas – technológiai célú – fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése országos vasúti pályán, Rákos – Szolnok távközlési szerelvényszobák között felsővezetéki oszlopsoron, kb. 100 km hosszban.

— Átviteltechnika tervezése, kivitelezése országos vasúti pályán, a 9 távvezérelt állomáson, 2 KÖFE állomáson és Szolnokon.

— 0,4 kV-os energia ellátás és térvilágítás vezérlésének tervezése és kivitelezése országos vasúti pályán, a 9 távvezérelt állomáson és 10 megállóhelyen.

— Országos vasúti pályán,9 távvezérelt állomáson új váltófűtés kiépítése meteorológiai állomással, optikai adatátvitel kiépítése, oszloptranszformátorok létesítése, kapcsolókerti automatika szekrény kiépítése.

— Belső építészeti kialakítás, klíma beépítés, szerelvényezési munkák: KÖFI központban irányító helyiség.

— Országos vasúti pályán, a 9 távvezérelt állomáson egységes tűzjelző rendszer, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, mechanikai védelem és riasztó rendszer a forgalmi iroda, távközlő és jelfogó helyiségekben.

— Tűz és vagyonvédelmi központ kialakítása a KÖFI központban.

— A telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. M.2.4. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

A II.1.5), II.2.6) pontok azért kerültek kitöltésre, h a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Szerződés a pénzügyi fedezetét bizt. TSz hatályba lépését követő 15. napon, vagy a telj.bizt. nyújtásának napján lép hatályba.

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Finanszírozás: 85 % IKOP,15 % hazai.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

V000.15 Közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése a MÁV Zrt. hálózatán

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45311200 Villamos szerelés
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Jász – Nagykun – Szolnok megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

Áramellátás korszerűsítése:

— Elő- és kiviteli terv készítése, jóváhagyatása Szolnok-Magasfogadó, Kisvárda, Nyíregyháza, Bükkösd, Abaliget, Godisa, Győrszentiván, Lébény-Mosonszentmiklós állomásokra vonatkozólag.

— További, a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, jóváhagyatása, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

— Üzemi helyiségek kialakítása az új áramellátás telepítéséhez.

— Szükség esetén tartalékenergiát biztosító felsővezetéki oszlop transzformátorok telepítése.

— Elbontott akkumulátorok megsemmisítése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

— Országos vasúti pályán, 8 állomáson az új biztosítóberendezési áramellátó berendezések telepítése, a hozzá kapcsolódó valamennyi állomási biztosítóberendezések üzem alatti átalakítási munkáival együtt.

Közúti-vasúti szintbeni keresztezések közlekedésbiztonságának javítása TEN-T hálózaton.

— Vonali sorompó berendezések elő- és kiviteli terveinek módosítása 200 helyszínen.

— Vonali sorompó berendezések üzem alatti átalakítása, áramköri módosítása, a 3 perces piros hosszabbítás kialakítása Országos vasúti pályán, 200 helyszínen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP.
II.2.14)További információk

A II.1.5), II.2.6) pontok azért kerültek kitöltésre, h a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

Szerződés a pénzügyi fedezetét bizt. TSz hatályba lépését követő 15. napon, vagy a telj.bizt. nyújtásának napján lép hatályba.

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Finanszírozás: 85 % IKOP,15 % hazai.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)(2) meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt.74.§(1) a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§(1) alapján AT – vmint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Felhívjuk AT figyelmét a Kb.64.§ és a Kr.4.§(3)-re.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt.67.§(4) alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69.§(4)(6)alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§(1) c) pont]:

Valamennyi rész tekintetében:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67.§(1)-(3), valamint a Kr.1.§(1). és 2.§(5). megfelelően-AK elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§(4) alapján.

NY.1.)-NY.2)

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9)és 69.§(11)is irányadóak.

NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65.§(1) c) pont és 322/2015.(X.30.)Korm. rendelet 21.§(1)).

NY.2)

Alkalmatlan AT, ha a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplő a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezniük. (Kbt.65.§(1) c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67.§(1)-(3), valamint a Kr.1.§(1) és 2.§(5) megfelelően-AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) alapján.

P.1) A Kbt.65.§(1) a) pontja és a Kr.19.§(1)a) pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV.tv.2.§25. pontjában meghat. fogalmat érti

P.2) A Kbt.65.§(1) a) pontja és a Kr.19.§(1) c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó és ugyanezen időszakban a közbesz. tárgyából (1.,2. rész: központi forgalomirányító rendszer kiépítése és/vagy felújítása, 3. rész: áramellátó berendezés, és / vagy sorompó berendezés építése és/vagy átalakítása) származó-ÁFA nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3) A Kbt.65.§(1) a) pontja és a Kr.19.§(1) b) pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolg. honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolg. honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az AT a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbesz. tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbesz. tárgyából (1. és 2. rész esetében központi forgalomirányító rendszer kiépítése és/vagy felújítása) származó-ÁFA nélkül számított-árbevétele eléri az 1. rész esetében az 1,2 Mrd,- Ft-ot.; 2. rész esetében az 1 Mrd Ft-ot. A 3. rész esetében a közbeszerzés tárgyából (áramellátó berendezés, és / vagy sorompó berendezés építése és/vagy átalakítása) származó árbevétele eléri a 150 MFt-ot.

AK felhívja a figyelmet a Kr.19.§(3)re.

Amennyiben AT az előírt alk. köv.nek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alk. igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt.65.§(7)-(8) és a 67.§(3)ben foglaltakra.

AK központi forgalomirányító (továbbiakban: KÖFI) rendszer alatt azt a berendezést érti, amely kiépítésével egy adott vasúti vonalszakasz forgalmának irányítása a vonalszakaszon üzemelő lokális biztosítóberendezések távvezérlésével egy, központi helyről megvalósítható.

Az alk. igazolására a Kbt.69.§(11)is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 1-3. részben, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen az 1. rész esetében a 2 500 000 000 HUF-ot, 2. rész esetében a 2 000 000 000 HUF-ot, 3. rész esetében az 500 000 000 HUF-ot; és a közbeszerzés tárgyából 1. és 2. rész esetében a (központi forgalom irányító rendszer kiépítése és/vagy felújítása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 1. rész esetében az 1 200 000 000 HUF-ot, 2. rész esetében a összesen az 1 000 000 000 HUF-ot, 3. rész esetében (áramellátó berendezés és/vagy sorompó berendezés építése és/vagy átalakítása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 150 000 000 HUF-ot

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 1-3. részben, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

Ajánlatkérő a P.2) alkalmassági feltétel kapcsán a következőket rögzíti:

— Több részajánlatra történő jelentkezés esetében teljes árbevétel vonatkozásában elegendő a legmagasabb követelménynek való megfelelést igazolni (azaz nem adódnak összes az egyes értékek).

— 1. és 2. részekre történő jelentkezés esetében a tárgy szerinti árbevétel vonatkozásában elegendő a legmagasabb követelménynek való megfelelést igazolni (azaz nem adódnak összes az egyes értékek).

— 3.részre törtnő jelentkezés esetében a 3. rész tárgy szerinti árbevételével kapcsolatos követelményének való megfelelést – a fentiek figyelembevételével – mindenképpen szükséges külön is igazolni.

A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1. és P.3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során-a Kbt.67.§(1)-(3), valamint a Kr.1.§(1) és 2.§(5) megfelelően-AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) alapján.

M.1) A Kr.21.(2) a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 13 éven (156 hónapon) belül megkezdett referenciák ismertetését. (321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 21.§(2b))

A referenciát a Kr. 22.§(3) szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr.22.§(3)re is figyelemmel-az alábbiakat:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— építési beruházás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal) és helye,

— építési beruházás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— közös AT teljesítés esetén az igazolást, vagy nyilatkozatot benyújtó AT által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr.22.§(5)bek. szerinti adatok.

A referenciák kapcsán a 322/2015.(X.30.)Kr 23.§(1)bek. is irányadó.

M.2) A Kr.21.§(2)bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)-a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) a szakember munkáltatójának (AT határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

A Kbt. 65.§(6)bek. alapján az előírt alk. köv.-ek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben AT az előírt alk. köv.nek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös AT esetén a közös ATk mindegyikének külön EEKDt kell benyújtani.

AKbt. 65.§(7),(9),(11) bek.-ei, Kbt. 69.§(11)bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 éven (96 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 13 éven (156 hónapon) belül megkezdett, alábbi szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciákkal:

1. rész:

M.1.1) min. 1 db, üzembe helyezett KÖFI központ létesítésére vonatkozó referenciával, amely legalább 4 db országos vasúti pályán üzemelő állomási biztosítóberendezés távvezérlését valósítja meg;

M.1.2) min. 3 db országos vasúti pályán üzemelő állomási biztosítóberendezés üzem alatti átalakítására vonatkozó referenciával;

M.1.3) min. 3db, országos vasúti pályán üzemelő állomáson integrált vasúti távközlő rendszer kiépítésére vonatkozó referenciával.

2.rész:

M.1.1) min. 1 db, üzembe helyezett KÖFI központ létesítésére vonatkozó referenciával, amely legalább 3 db országos vasúti pályán üzemelő állomási biztosítóberendezés távvezérlését valósítja meg;

M.1.2) min. 2 db országos vasúti pályán üzemelő állomási biztosítóberendezés üzem alatti átalakítására vonatkozó referenciával;

M.1.3) min. 2db, országos vasúti pályán üzemelő állomáson integrált vasúti távközlő rendszer kiépítésére vonatkozó referenciával.

3.rész:

M.1.1) min. 2 db országos vasúti pályán üzemelő állomási biztosítóberendezés üzem alatti átalakítására vonatkozó referenciával;

M.1.2) min. 4 db országos vasúti pályán üzemelő vonali sorompó berendezés üzem alatti átalakítására vonatkozó referenciával;

M.1.3) min. 2 db országos vasúti pályán alkalmazott biztosítóberendezési áramellátás létesítésére vonatkozó referenciával.

A referenciamunka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a referenciamunka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül sor került.

1 referenciaigazolás a fent előírt alk. minimumkövetelmények közül több alk. min.köv.nek való megfelelés céljából is felhasználható.

Ugyanazon referenciaigazolás több részajánlatban történő megfelelés érdekében is felhasználható.

Ajánlatkérő az országos vasúti pálya fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005.éviCLXXXIII. tv.2.§2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti.

M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik minimum az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) 1-3. részben: 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel, valamint

— min. 2 éves (24 hónap) távvezérlő (KÖFI)- vagy biztosítóberendezés szakterületen szerzett gyakorlattal

M.2.2) 1-3. részben: 1 fő szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VV (vagy azzal egyenértékű) szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.

— és min. 2 éves (24 hónap) vasúti állomási biztosítóberendezések építése vagy átalakítása szakterületen szerzett kivitelezői szakmai tapasztalattal

M.2.3.) 1-3. részben: 1 fő szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) szakterületű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.

— és min. 2 éves (24 hónap) vasúti biztosítóberendezések tervezése szakterületen szerzett gyakorlattal

M.2.4.) 1-2. részben: 1 fő szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-TV (vagy azzal egyenértékű) szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel,

— és min. 2 éves (24 hónap) vasúti távközlési hálózat építése vagy átalakítása szakterületen szerzett kivitelezői szakmai tapasztalattal.

AK elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az ATnek igazolnia kell.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető). Ugyanazon szakember több részben is bemutatható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész:

Kés./hibás telj./meghi. kötbér: szerződés szerint.

Telj./Jótáll. biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§(1)(2) szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)(6), 322/2015.(X.30.)Kr.32. §,amennyiben nyertes AT alváll.t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§(1)(2),alváll. igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.§-a, a 272/2014. (XI.5.)Kr.ben meghatározott utófin. szabályai, tekintettel a 2003.éviXCII.tv.36/A.§ jsz.ra.

Előleg és előleg-visszafizetési biztosíték a 272/2014.(XI.5.)Kr.1.melléklet 134/B.1. és 134/B.2. pontja, 10 % feletti előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10 %-ot meghaladó részére. Az előleg igényelhető mértéke és az igénylés feltételei: a szerződés hatályba lépésekor iránydó jsz. szerint.

A támogatás intenzitása: 100 %.

Jótállás: projekt átvételétől 36 hó.

Szavatosság: 60 hó.

Az ajánlattétel a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF.

A részletek a közbesz. dok.-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/10/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/10/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ár: fordított, a 2.1-2.4. (harmadik rész esetében 2.1 -2.3 ) min.é. szempont: egyenes arányosítás. Pontszám alsó és felső határa:0-10. Részletek: további közbeszerzési dokumentumokban.

A Kbt. 57.§(2)bek.ben foglaltakat Ajánlattevőnek(AT) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően szükséges igazolnia.

Az ajánlatot 1 papír alapú plban, zárt csomagolásban, és 1 db – a nyomtatott eredeti példánnyal mindenben megegyező – elektronikus példányban az I.3 pontban meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (személyes leadás esetén: h-cs 9-15, p 9-12, az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig).

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap,

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya,

— AT a Kbt. 66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.,

— AT a Kbt.66.§(4)bek. szerinti nyil.,

— AT-nek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is),

— nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is),

— szakmai ajánlat,

— értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.,

— Kbt.134.§(5)bek. szerinti nyil.,

— közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.

Ajánlatkérő(AK) a Kr.30.§(4)bek. szerint felhívja ATk figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr.28.§(3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47.§(2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

A Kbt. 71.§(6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e)pontját.

AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

Az ajánlati biztosíték mértéke:1. rész esetében:20 000 000 HUF, 2. rész esetében 15 000 000 HUF, 3. rész esetében 1 000 000 HUF. Ez teljesíthető-az ajánlattevő választása szerint-átutalással az Ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 500 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káre. mértékű kivitelezési bizt., valamint 50 000 000 HUF/év és 25 000 000 HUF/káre tervezői bizt. meglétét írja elő. (Valamennyi rész esetében).

IV.2.6)pont esetében 2hónap = 60nap.

FAKSZ: dr. Pete Judit OO353,dr. Léka-Papp Petra 00559.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2017