Supplies - 32982-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Pleven: Fuels

2022/S 015-032982

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - D-R GEORGI STRANSKI EAD
National registration number: 114532352
Postal address: ul. GEORGI KOChEV No..8-A
Town: gr. Pleven
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Postal code: 5800
Country: Bulgaria
Contact person: ODET EROL ZEKIRI-DUSHKOVA
E-mail: juristaop@umbalpln.com
Telephone: +359 64886113
Internet address(es):
Main address: www.umbalpleven.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20613
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на горивата, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на Техническа оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя)- Приложение № 2  и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 409 027.67 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09100000 Fuels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
II.2.4)Description of the procurement:

Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, чрез система за зареждане, при условия на безналично плащане с електронни карти, съгласно техничеки условия и изисквания и условията на настоящата документация.

Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на горивата, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложения към документацията образец на Техническа оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя)- Приложение № 2  и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

Горивата обект на обществената поръчка, са следните: бензин А - 95, бензин А – 98/99/100, Дизелово гориво, газ "Пропан бутан". Оферираните горива, трябва да отговарят на данните от Техническата оферта (Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите условия и изисквания на възложителя) – Приложение № 2 и Ценова оферта (Ценово предложение) - Приложение № 3.

Количествата на горивата, посочени в Приложение № 1 към документацията, са предвидени за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

Тези количества са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а в зависимост от своите потребности и финансова обезпеченост.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-439303
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28301
Title:

„Доставка на горива за служебните автомобили за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
National registration number: 121759222
Postal address: бул. Цариградско шосе №.90 ет.20
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 409 218.00 BGN
Total value of the contract/lot: 409 027.67 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022