Services - 329829-2018

28/07/2018    S144

Slovenia-Pivka: Energy and related services

2018/S 144-329829

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Občina Pivka
National registration number: 5883563000
Postal address: Kolodvorska cesta 5
Town: Pivka
NUTS code: SI038 Primorsko-notranjska
Postal code: 6257
Country: Slovenia
Contact person: Boštjan Glažar
E-mail: bostjan.glazar@pivka.si
Telephone: +386 57210100
Fax: +386 57210102
Internet address(es):
Main address: http://pivka.si
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Pivka

II.1.2)Main CPV code
71314000 Energy and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet javno-zasebnega partnerstva je posodobitev, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju Občine Pivka za obdobje 10 let.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 335 955.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000 Energy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI038 Primorsko-notranjska
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javno-zasebnega partnerstva je posodobitev, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju Občine Pivka za obdobje 10 let. Posodobitev zajema zamenjavo svetilk javne razsvetljave. Vsi ostali elementi napajalnega dela omrežja javne razsvetljave ostanejo obstoječi. Vzdrževalca napajalnega dela omrežja javne razsvetljave Občina Pivka zagotavlja na drugih pravnih podlagah. Občina Pivka bo v ločenem postopku javnega naročanja izbral tudi dobavitelja električne energije.

Projekt se izvede kot javno-zasebno partnerstvo v obliki koncesijskega razmerja. Namen projekta javno-zasebnega partnerstva je:

— Z izbiro zasebnega partnerja zagotoviti posodobitev javne razsvetljave, vzpostavitev dolgoročnega upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave, doseganje prihrankov rabe električne energije in znižanje stroškov vzdrževanja javne razsvetljave,

— Z ustreznim načinom financiranja oz. sofinanciranja, zagotoviti izvedljivost projekta, s katerim bo zadoščeno zakonskim določbam, katere urejajo področje javne razsvetljave in svetlobnega onesnaževanja okolja.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Garancijska doba za brezhibno delovanje svetilk / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Izvedba prenove javne razsvetljave z LET svetili / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Uvedba sistema za daljinski nadzor in krmiljenje svetilk / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Delež omrežja celotne javne razsvetljave, ki ga ponudnik namerava prenoviti / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Kvaliteta ponujenih svetilk / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Prihranek pri stroških za javno razsvetljavo v celotnem obdobju javno-zasebnega partnerstva / Weighting: 40
Cost criterion - Name: Delež doseženih prihrankov električne energije / Weighting: 20
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 087-169884
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Interenergo, energetski inženiring, d.o.o.
National registration number: 2226405000
Postal address: Tivolska cesta 48
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 540 983.61 EUR
Total value of the contract/lot: 335 955.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Občina Pivka
Postal address: Kolodvorska cesta 5
Town: Pivka
Postal code: 6257
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2018