TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 329898-2021

01/07/2021    S125

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse til vurdering og analyse af indvirkningen af transport og pakkelevering drevet af e-handel på luftforurening og CO2-emissioner

2021/S 125-329898

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er (GROW), Directorate C: Investment (Unit C3: Public interest services, concessions)
Postadresse: N105 07/025
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: grow-dir-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/growth/
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse til vurdering og analyse af indvirkningen af transport og pakkelevering drevet af e-handel på luftforurening og CO2-emissioner

Sagsnr.: GROW/2020/OP/0022
II.1.2)Hoved-CPV-kode
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vurdering af de mulige bivirkninger af e-handelsdrevet pakkelevering og -logistik og postforsendelse på miljøet, emissionsniveauet, vejbelastning og de dermed forbundne omkostninger. Resultaterne af undersøgelsen er vigtige for det fremtidige politiske arbejde på området for posttjenester i lyset af Kommissionens prioritet om at gå over til en kulstofneutral økonomi.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 244 600.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne vil være kontrahentens lokaler eller andre steder, som angivet i buddet, undtagen hos Kommissionen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelseskontrakt vedrørende undersøgelse til vurdering og analyse af indvirkningen af transport og pakkelevering drevet af e-handel på luftforurening og CO2-emissioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 60/100
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne / Vægtning: 30/100
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10/100
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3) i udbudsbekendtgørelsen.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 165-399754
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: SI2.1036710
Betegnelse:

Undersøgelse til vurdering og analyse af indvirkningen af transport og pakkelevering drevet af e-handel på luftforurening og CO2-emissioner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/06/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Prognos AG
Postadresse: Goethestraße 85
By: Berlin
NUTS-kode: DE3 Berlin
Postnummer: 10623
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 250 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 244 600.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 64 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kun elektronisk indgivelse via e-indgivelse var muligt for dette udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest to måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er kommet til klagerens kendskab. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Se internetadressen anført i afsnit I.3) i udbudsbekendtgørelsen.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2021