Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 329898-2021

01/07/2021    S125

Belgija-Bruselj: Študija za oceno in analizo vpliva prometa in dostave pošiljk na področju elektronskega trgovanja na onesnaženost zraka in emisije CO2

2021/S 125-329898

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GROW), Directorate C: Investment (Unit C3: Public interest services, concessions)
Poštni naslov: N105 07/025
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: grow-dir-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/growth/
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija za oceno in analizo vpliva prometa in dostave pošiljk na področju elektronskega trgovanja na onesnaženost zraka in emisije CO2

Referenčna številka dokumenta: GROW/2020/OP/0022
II.1.2)Glavna koda CPV
64000000 Poštne in telekomunikacijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Oceniti možne stranske učinke dostave pošiljk in logistike ter dostave pisemskih pošiljk na okolje, raven emisij, cestne zastoje in s tem povezane stroške. Ugotovitve študije so pomembne za prihodnje politično delo na področju poštnih storitev z vidika prednostne naloge Komisije za prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 244 600.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64000000 Poštne in telekomunikacijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo storitev za študijo za oceno in analizo vpliva prometa in dostave pošiljk na področju elektronskega trgovanja na onesnaženost zraka in emisije CO2.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 60/100
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in virov / Ponder: 30/100
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10/100
Cena - Ponder: 30 %
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3) obvestila o naročilu.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 165-399754
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: SI2.1036710
Naslov:

Študija za oceno in analizo vpliva prometa in dostave pošiljk na področju elektronskega trgovanja na onesnaženost zraka in emisije CO2

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
08/06/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 9
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Prognos AG
Poštni naslov: Goethestraße 85
Kraj: Berlin
Šifra NUTS: DE3 Berlin
Poštna številka: 10623
Država: Nemčija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 250 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 244 600.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 64 %

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Za to naročilo je bila možna samo elektronska oddaja prek e-oddaje.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Glejte spletni naslov v oddelku I.3) obvestila o naročilu.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/06/2021