En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 330042-2021

02/07/2021    S126

Spanien-Alicante: Tillhandahållande av nationella och internationella posttjänster för EUIPO

2021/S 126-330042

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8782
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8782
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av nationella och internationella posttjänster för EUIPO

Referensnummer: AO/005/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64110000 Postgång
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran omfattar tillhandahållande av nationell och internationell posttjänst för EUIPO (inbegripet icke brådskande paket) enligt beskrivning i bilaga II (tekniska specifikationer).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64113000 Posttjänster för paket
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vilken del av världen som helst.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna anbudsinfordran omfattar tillhandahållande av nationell och internationell posttjänst till EUIPO, vilket inbegriper följande:

1.1) Hämtning av all vanlig eller rekommenderad post som producerats av EUIPO vid huvudkontoret (avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIEN) och vidare leverans därav till nationell eller internationell destinationer.

1.2) Leverans till EUIPO:s huvudkontor av vanlig och rekommenderad post som är adresserad till EUIPO, förutsatt att de använder uppdragstagarens tjänster.

1.3) Hämtning av icke brådskande paket vid EUIPO:s huvudkontor och vidare leverans av dessa var som helst i världen, med mottagningsbevis som undertecknats av mottagaren.

1.4) Hantering av tulldokumentation, vid behov, för icke brådskande internationella paket;

1.5) Leverans av kuvert eller av för transport anpassade lådor, när EUIPO så kräver, med garanti avseende transportens säkerhet och integritet och utan ytterligare kostnader.

1.6) Leverans av sorteringslådor för post och andra förbrukningsvaror såsom mottagningskvitton och etiketter för rekommenderad post.

1.7) Kundtjänst för hantering av incidenter, klagomål och krav.

1.8) Tillgång till en tjänst för utskick av telegram och fax av trovärdigt värde från EUIPO-terminaler, via ett konto eller en kod som fastställts av uppdragstagaren.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren/anbudsgivarna ska vara registrerade i det allmänna registret över företag som tillhandahåller posttjänster, kategori B, och inneha ett särskilt administrativt tillstånd som möjliggör att tillhandahålla posttjänster som tilldelats av Nationella kommissionen för postsektorn.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/08/2021
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/08/2021
Lokal tid: 11:00
Plats:

EUIPO.

Adressuppgifter:

– Gata: avenida Europa 4,

– Postnummer: 03008,

– Stad: Alicante,

– Land: SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst två företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl skäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 2 arbetsdagar i förväg till EUIPO via e-post till (procurement@euipo.europa.eu).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på den adress som anges i punkt I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras med regelbundna mellanrum och det åligger anbudsgivarna att kontrollera uppdateringar, ändringar eller svar på frågor under anbudsperioden.

I händelse av problem med funktionen hos det elektroniska kommunikationssätt som beskrivs i avsnitt I.3) under de sista 5 dagarna före tidsfristen för mottagande av anbud enligt avsnitt IV.2.2) förbehåller sig EUIPO rätten att förlänga perioden för inlämning av anbud och offentliggöra denna förlängning på internetadressen som anges i avsnitt I.3) utan att behöva offentliggöra en rättelse till detta meddelande.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: C/ du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburgo
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: Avenida du Président Robert Schuman, 1, PO Box 403
Ort: Estrasburgo
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den kärande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då käranden fick kännedom om saken.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/06/2021