Leveringen - 330051-2022

20/06/2022    S117

Sverige-Ludvika: Däck till lätta och tunga fordon

2022/S 117-330051

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Upphandlingscenter FBR
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: Ludvika kommun
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 77182
Land: Sverige
E-post: stefan.gehrke@ludvika.se
Telefon: +46 240-86628
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Däck och däckservice

Referensnummer: GNU 2022/24
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

BORLÄNGE - Personbilar och Lätta transportfordon

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

FALUN - Personbilar och Lätta transportfordon

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

HEDEMORA - Personbilar och Lätta transportfordon

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

LUDVIKA - Personbilar och Lätta transportfordon

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

SÄTER - Personbilar och Lätta transportfordon

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

BORLÄNGE - Tunga fordon

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

FALUN - Tunga fordon

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

HEDEMORA - Tunga fordon

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

LUDVIKA - Tunga fordon

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

SÄTER - Tunga fordon

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
34351000 Däck till lätta fordon
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar beställarens successiva behov av däck, däckservice och förvaring av däck för personbilar, lätta- och tunga fordon samt last- och entreprenadmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 050-127302
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

BORLÄNGE - Personbilar och Lätta transportfordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vianor AB
Nationellt registreringsnummer: 556185-1063
Postadress: Östra Ringleden
Ort: Vara
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 534 22
Land: Sverige
E-post: urban.person@vianor.com
Telefon: +46 706808986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 507 801.50 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

FALUN - Personbilar och Lätta transportfordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vianor AB
Nationellt registreringsnummer: 556185-1063
Postadress: Östra Ringleden
Ort: Vara
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 534 22
Land: Sverige
E-post: urban.person@vianor.com
Telefon: +46 706808986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 467 810.70 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

HEDEMORA - Personbilar och Lätta transportfordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hedemora Däckservice AB
Nationellt registreringsnummer: 556795-6866
Postadress: Brunnsjögatan 8
Ort: Hedemora
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 77635
Land: Sverige
E-post: hedemoradackservice@telia.com
Telefon: +46 225-10986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 196 280.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

LUDVIKA - Personbilar och Lätta transportfordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dahlgren's i Dalarna AB
Nationellt registreringsnummer: 556676-4477
Postadress: Faluvägen 58
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 77136
Land: Sverige
E-post: dackgross@icloud.com
Telefon: +46 70-3721493
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 645 090.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Däck och däckservice

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

BORLÄNGE - Tunga fordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vianor AB
Nationellt registreringsnummer: 556185-1063
Postadress: Östra Ringleden
Ort: Vara
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 534 22
Land: Sverige
E-post: urban.person@vianor.com
Telefon: +46 706808986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 111 180.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

FALUN - Tunga fordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vianor AB
Nationellt registreringsnummer: 556185-1063
Postadress: Östra Ringleden
Ort: Vara
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 534 22
Land: Sverige
E-post: urban.person@vianor.com
Telefon: +46 706808986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 111 180.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 8
Del nr: 8
Benämning på upphandlingen:

HEDEMORA - Tunga fordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hedemora Däckservice AB
Nationellt registreringsnummer: 556795-6866
Postadress: Brunnsjögatan 8
Ort: Hedemora
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 77635
Land: Sverige
E-post: hedemoradackservice@telia.com
Telefon: +46 225-10986
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 100 440.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 9
Del nr: 9
Benämning på upphandlingen:

LUDVIKA - Tunga fordon

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dahlgren's i Dalarna AB
Nationellt registreringsnummer: 556676-4477
Postadress: Faluvägen 58
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 77136
Land: Sverige
E-post: dackgross@icloud.com
Telefon: +46 70-3721493
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 163 640.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Däck och däckservice

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/06/2022