Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 330062-2021

02/07/2021    S126

Itálie-Ispra: Údržba, inženýrské vědecké a technické služby pro evropské zkušební zařízení pro solární energii

2021/S 126-330062

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.2 — Energy Efficiency and Renewables
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8830
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Údržba, inženýrské vědecké a technické služby pro evropské zkušební zařízení pro solární energii

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/1669-PIN
II.1.2)Hlavní kód CPV
50000000 Opravy a údržba
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

JRC má v úmyslu uzavřít smlouvu s využitím rámcové smlouvy na služby technické podpory pro oddělení energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie ve Společném výzkumném středisku (JRC). Tyto služby mohou zahrnovat služby údržby laboratorního vybavení včetně hardwaru a souvisejícího softwaru, ale také technické a technické služby pro návrh, integraci a konstrukci měření a dalších automatizačních systémů a experimentálních zařízení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50000000 Opravy a údržba
71320000 Technické projektování
71350000 Vědecké a technické inženýrské služby
50411000 Opravy a údržba měřících přístrojů
50412000 Opravy a údržba zkušebních přístrojů
50413000 Opravy a údržba kontrolních přístrojů
50430000 Opravy a údržba přesných přístrojů
50800000 Různé opravy a údržba
51100000 Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení
51200000 Instalace a montáž měřících, kontrolních, testovacích a navigačních přístrojů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Údržba, technické vědecké a technické služby pro evropské zkušební zařízení pro solární energii.

II.2.14)Další informace

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
09/08/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/06/2021