Usluge - 330062-2021

02/07/2021    S126

Italija-Ispra: Održavanje, znanstvene i tehničke usluge povezane s inženjerstvom za europsko postrojenje za ispitivanje solarne energije

2021/S 126-330062

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.2 — Energy Efficiency and Renewables
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8830
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Održavanje, znanstvene i tehničke usluge povezane s inženjerstvom za europsko postrojenje za ispitivanje solarne energije

Referentni broj: JRC/IPR/2021/OP/1669-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50000000 Usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

JRC namjerava temeljem okvirnog ugovora ugovoriti usluge tehničke podrške za Odjel za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u JRC-u. Te usluge mogu obuhvaćati usluge održavanja laboratorijske opreme, uključujući hardver i povezani softver, ali i inženjerske znanstvene i tehničke usluge za projektiranje, integriranje i izgradnju mjernih sustava i drugih sustava za automatizaciju i eksperimentalnih postrojenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50000000 Usluge popravaka i održavanja
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
71350000 Znanstvene i tehničke usluge u inženjeringu
50411000 Usluge popravaka i održavanja mjernih aparata
50412000 Usluge popravaka i održavanja aparata za ispitivanje
50413000 Usluge popravaka i održavanja kontrolnih aparata
50430000 Usluge popravaka i održavanja precizne opreme
50800000 Razne usluge popravaka i održavanja
51100000 Usluge instaliranja električne i mehaničke opreme
51200000 Usluge instaliranja opreme za mjerenje, kontrolu, ispitivanje i navigaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Održavanje, znanstvene i tehničke usluge povezane s inženjeringom za europsko postrojenje za ispitivanje solarne energije.

II.2.14)Dodatni podaci

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
09/08/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/06/2021