Služby - 330065-2021

TINázovBelgicko-Brusel: ECHO/2021/OP/0006 – Odborná príprava v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany: online moduly, ad-hoc kurzy odbornej prípravy, odborná príprava školiteľov, tematické semináre a workshopy
NDČíslo zverejnenia oznámenia330065-2021
PDDátum uverejnenia02/07/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka126
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO), ECHO.B — Disaster Preparedness and Prevention
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný25/06/2021
DTLehota na predloženie11/10/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)80560000 - Zdravotnícke školenia a poskytovanie prvej pomoci
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/echo/
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046