Szolgáltatások - 330176-2015

Normál nézet megjelenítése

19/09/2015    S182

Magyarország-Budapest: Szoftvertámogatási szolgáltatások

2015/S 182-330176

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Nemzeti azonosító szám: AK19084
Postai cím: Mészáros utca 58/a.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Hangodi Éva
E-mail: dr.hangodi.eva@oktf-nhi.gov.hu
Telefon: +36 12249100
Fax: +36 12249163

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oktvf.gov.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63., I. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Pongor Dániel
E-mail: pongordaniel@intender.hu
Telefon: +36 705054734
Fax: +36 19517682

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63., I. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Pongor Dániel
E-mail: office@intender.hu
Telefon: +36 705054734
Fax: +36 19517682

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63., I. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Pongor Dániel
E-mail: pongordaniel@intender.hu
Telefon: +36 705054734
Fax: +36 19517682

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Környezetvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a HGAS rendszer működési támogatásának és fejlesztésének ellátására.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés a HGAS rendszer működési támogatásának és fejlesztésének ellátására.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások, 72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Vállalkozási szerződés a HGAS rendszer működési támogatásának és fejlesztésének ellátására
1. Alkalmazástámogatás: az Alkalmazás szükség szerinti javítása. Amennyiben az Alkalmazásban módosítás következik be, a változás átvezetése az üzemeltetési kézikönyvön, felhasználói kézikönyvön.
Domén Éles
Funkció Éles rendszer
Alkalmazástámogatás hiba idővonzatai S1 S2 S3
Alkalmazástámogatás hiba esetén áthidaló megoldás megadásának válaszideje, az alkalmazás üzemére kiható adathibák esetén megoldási javaslat megadásának válaszideje (munkanap)
1
5
10
Alkalmazástámogatás hiba végleges megoldása (munkanap) 3 20 30
Szolgáltatási szint SZ1 SZ2 SZ3
Hibakategória Leírás
Magas prioritás (S1) Teljes rendszert érintő, tömeges, felhasználó által nem megkerülhető hiba.
S1 szintű hiba csak olyan funkción értelmezhető, amely a hiba leadását megelőzően már az eredeti specifikációnak megfelelően az éles doménen már működött.
Közepes prioritás (S2) Teljes folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba vagy részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba.
Alacsony prioritás (S3) Részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető vagy egyedi hiba.
2. Hiba azonosításának támogatása: a felmerülő, észlelt hibák kellő mértékű feltárása, értékelése, elhárítása a műszaki leírásban meghatározott határidőben.
Domén Éles
Funkció Éles rendszer
Hibakategóriák idővonzatai S1 S2 S3
Alkalmazáshiba esetén áthidaló megoldás megadásának válaszideje, az alkalmazás üzemére kiható adathibák esetén megoldási javaslat megadásának válaszideje (munkanap)
1
5
10
Alkalmazáshiba végleges megoldása (munkanap) 3 20 30
Szolgáltatási szint SZ1 SZ2 SZ3
Hibakategória Leírás
Magas prioritás (S1) Teljes rendszert érintő, tömeges, felhasználó által nem megkerülhető hiba.
S1 szintű hiba csak olyan funkción értelmezhető, amely a hiba leadását megelőzően már az eredeti specifikációnak megfelelően az éles doménen már működött.
Közepes prioritás (S2) Teljes folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba vagy részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba.
Alacsony prioritás (S3) Részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető vagy egyedi hiba.
A hibák kategorizálása az Ajánlatkérő feladata. Az Ajánlattevő javaslatot tehet a hibakategória megváltoztatására, melyet az Ajánlatkérő indokolatlanul nem utasíthat vissza.
A hibajavítási idő a hiba Ajánlattevőköz történő érkeztetésétől
— alkalmazáshibák esetén az áthidaló megoldás Teszt rendszerbe történő betöltésig,
— míg az alkalmazás üzemére kiható (üzemviteli) adathibák esetén a megoldási javaslat átadásáig értendő.
Amennyiben az alkalmazáshibák javítására meghatározott válaszidőket (mind az áthidaló, mind a végleges megoldás megadása), illetve az alkalmazás üzemére kiható adathibák esetén a megoldási javaslat kidolgozására meghatározott válaszidőket az Ajánlattevő nem képes tartani, az előzőleg besorolt hibák automatikusan eggyel magasabb szolgáltatási szintre eszkalálódnak, legfeljebb a legmagasabb, SZ1 szolgáltatási szintig. Az üzemviteli eszkaláció alapját a súlyossági szintek, valamint a probléma megoldására előre megállapított időkeretek képezik.
Az éles doménben bejelentett alkalmazáshibák a javítás után a kijelölt hibajavító (Teszt) környezetbe kerülnek feltöltésre Ajánlatkérői oldali tesztelés és jóváhagyás céljából.
3. Paraméterezési tevékenység: Ajánlatkérő paraméterezési tevékenységének (melynek feltétele a fejlesztői licensz megvétele/birtoklása) támogatása, ehhez szakértői konzultáció biztosítása. Ajánlattevő szakemberei kontrollt gyakorolnak az Ajánlatkérő által elkészített SQL scriptek futtatása felett.
Domén Éles
Funkció Éles rendszer
Paraméterezési tevékenység hiba idővonzatai S1 S2 S3
Paraméterezési tevékenység hiba esetén áthidaló megoldás megadásának válaszideje, az alkalmazás üzemére kiható adathibák esetén megoldási javaslat megadásának válaszideje (munkanap)
1
5
10
Paraméterezési tevékenység hiba végleges megoldása (munkanap) 3 20 30
Szolgáltatási szint SZ1 SZ2 SZ3
Hibakategória Leírás
Magas prioritás (S1) Teljes rendszert érintő, tömeges, felhasználó által nem megkerülhető hiba.
S1 szintű hiba csak olyan funkción értelmezhető, amely a hiba leadását megelőzően már az eredeti specifikációnak megfelelően az éles doménen már működött.
Közepes prioritás (S2) Teljes folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba vagy részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba.
Alacsony prioritás (S3) Részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető vagy egyedi hiba.
4. Oracle támogatás: az alkalmazás működőképességének biztosítása érdekében az ORACLE hibára visszavezethető meghibásodás illetve, helytelen működés esetén az elkerülő megoldás keresésének támogatása.
Domén Éles
Funkció Éles rendszer
Oracle támogatás hiba idővonzatai S1 S2 S3
Oracle támogatás hiba esetén áthidaló megoldás megadásának válaszideje, az alkalmazás üzemére kiható adathibák esetén megoldási javaslat megadásának válaszideje (munkanap)
1
5
10
Oracle támogatás hiba végleges megoldása (munkanap) 3 20 30
Szolgáltatási szint SZ1 SZ2 SZ3
Hibakategória Leírás
Magas prioritás (S1) Teljes rendszert érintő, tömeges, felhasználó által nem megkerülhető hiba.
S1 szintű hiba csak olyan funkción értelmezhető, amely a hiba leadását megelőzően már az eredeti specifikációnak megfelelően az éles doménen már működött.
Közepes prioritás (S2) Teljes folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba vagy részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető hiba.
Alacsony prioritás (S3) Részleges folyamatot érintő, tömeges, a felhasználó által nem megkerülhető vagy egyedi hiba.
5. Telefonos technikai segítségnyújtás: munkanapokon 08:00 – 17:00 óra között elérhető Ajánlattevői Helpdesk működtetése.
6. Verziómenedzsment: Ajánlattevő biztosítja – telepítési útmutatóval, és rendszerdokumentációval együtt – az Alkalmazások upgrade-jét az Eventus szoftver kereskedelmi forgalomban kapható mindenkori verziószáma alatt elkészült release-eire (pl. 1.1, 1.2, 1.3), valamint mindenkori új verzióira (1, 2, 3). Ajánlattevő garantálja, hogy az upgrade végrehajtásával az Alkalmazás funkcionális veszteséget nem szenved.
7. Jelentésrendszer: Ajánlattevő az alábbi jelentéseket köteles Ajánlatkérő részére elkészíteni:
— Post-mortem jelentés
— Havi hiba-ok feltárási jelentés
8. Áttekintő értekezlet: A Felek képviselői közösen határozzák meg havonta 1 alkalommal az áttekintő értekezlet időpontját és napirendjét. Az értekezlet áttekinti a támogatási tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket, értékelve a teljesítést. Az értekezletet az Ajánlattevő szakmai kapcsolattartója szervezi és mindkét fél kapcsolattartói részt vesznek rajta.
9. Kiterjesztett támogatás körébe tartozó szolgáltatások: összesen 35 szakértői nap terjedelemben az alábbi szolgáltatások igénybevételi lehetőségének biztosítása Ajánlatkérő számára:
— Új Ajánlatkérői igények megvalósítása (kisebb, nem projektszerű terjedelemben): beállítások és fejlesztések elvégzése, új riportok elkészítése
— Eseti tanácsadás, konzultáció, kockázatelemzés, döntés előkészítő anyagok készítése, megoldások keresése, legjobb gyakorlat ajánlása
Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Becsült érték áfa nélkül: 40 050 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő a jelen szerződés szerinti bármilyen határidővel (ide értve a Műszaki leírásban meghatározott egyes szolgáltatási szintekhez tartozó határidőket) késedelembe esik, úgy az adott határidő lejártától az elismert teljesítés időpontjáig terjedő időszakra vonatkozólag késedelmi kötbért köteles megfizetni Ajánlatkérő részére, tekintet nélkül arra, hogy az adott hiba magasabb szolgáltatási szintre eszkalálódott (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”).
A Késedelmi Kötbér napi mértéke egyenlő a késedelemmel érintett időszak Vállalkozói díjának vagy a késedelemmel érintett Szakértői napidíjak összegének nyertes ajánlattevő által százalékosan meghatározott mértékével.
A jelen szerződés alapján kifizethető kötbér felső értékhatára megegyezik a Meghiúsulási Kötbér összegével.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő teljesítése nem felel meg a jelen szerződés, valamint a Feladatleírásban foglalt feltételeknek, úgy a nyertes ajánlattevő hibásan teljesített és az erről szóló Ajánlatkérői tájékoztató kézhezvételétől a teljesítés kijavításáig hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni az ajánlatkérő részére (a továbbiakban: „Hibás Teljesítési Kötbér”).
A Hibás Teljesítési Kötbér napi mértéke egyenlő a hibás teljesítéssel érintett időszak Vállalkozói Díjának vagy a hibás teljesítéssel érintett Szakértői napidíjak összegének 1 %-ával.
A jelen szerződés alapján kifizethető kötbér felső értékhatára megegyezik a Meghiúsulási Kötbér összegével.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a jelen szerződés a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, úgy a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles az ajánlatkérőnek megfizetni (a továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”).
A Meghiúsulási Kötbér mértéke egyenlő a jelen szerződés alapján fizetendő valamennyi Vállalkozói Díj 20 %-ával.
A meghiúsulási kötbért nyertes ajánlattevő a meghiúsulásról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni.
Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a Nyertes ajánlattevőnek felróható meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben Nyertes ajánlattevő:
— a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, illetve amennyiben
— a szerződés időtartama alatt összesen 20 napot meghaladó késedelembe esik, továbbá
— amennyiben a szerződés alapján, a Nyertes ajánlattevő által megfizetendő kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő által elkövetett súlyos szerződésszegés, illetve a nyertes ajánlattevőnek felróható meghiúsulási ok bekövetkezte esetén az Ajánlatkérő azonnali hatállyal jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződést felmondani.
Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § -ában foglaltaknak megfelelően fog eljárni.
Jótállás:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a nyertes ajánlattevőt a jelen szerződés szerinti teljesítése vonatkozásában a teljesítési elismerésének időpontjától számított 12 hónapos jótállási kötelezettség terheli.
A jótállás időtartamát a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés szerinti valamennyi részfeladat szerződésszerű, egyedi teljesítésétől kezdődően kell számítani.
Amennyiben jogszabály a teljesítés bármely részére hosszabb jótállási időtartamot ír elő, úgy az adott teljesítés vonatkozásában a jogszabály által előírt időtartamnak megfelelő jótállási időtartamot kell irányadónak tekinteni.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevőnek a jelen szerződés alapján kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, úgy Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra.
Felek rögzítik, hogy kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, úgy Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítés igazolására a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
A szerződés szerinti kifizetések a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül történnek.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.
A szerződéskötés valutaneme magyar Forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés során a HGAS rendszer működési támogatása tekintetében negyedévente jogosult számlát benyújtani:
Nyertes ajánlattevő a megkötésre kerülő szerződés során a HGAS rendszer fejlesztése tekintetben az egyes egyedi megrendelések teljesítéséről kiállított teljesítésigazolást követően jogosult számlát benyújtani.
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
— Ptk.;
— Kbt.;
— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. § és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában előírt kizáró ok vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú összkollégiumi állásfoglalásában foglaltak és az alábbiak szerint fog eljárni:
Amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások ellenőrzése során kötelezőnek tekinti és alkalmazza az alábbiakat:
— A Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 56-57. § -ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2-3. § -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.).
— A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.).
Ajánlattevőknek olyan nyilatkozatokat kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amelyek nem régebbi keltezésűek, mint a jelen felhívás feladásának időpontja.

Az útmutatók elérhetők a www.kozbeszerzes.hu honlapon.

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi bankszámlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal,
attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— bankszámla száma,
— mióta vezeti a bankszámlát,
— a bankszámlán a felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás (sorba állítás).
Ajánlatkérő sorban állás (sorba állítás) alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti
P/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) kiegészítő mellékletek nélkül.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevő a jelen pontban meghatározott valamennyi (P/1, P/2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb időtartamú sorban állás (sorba állítás) fordult elő.
P/2. Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közül egynél több évben volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából – szoftver támogatás és fejlesztés – származó nettó árbevétele nem éri el a 20 000 000,- forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII. 23.) Korm.rendelet 16.§ (2) bekezdése szerint tartalmazza legalább a következő adatokat:
(i) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) az ellenszolgáltatás összegét,
(iv) a teljesítés idejét és
(v) helyét, továbbá
(vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amelyet ajánlattevő közös ajánlattevő tagjaként vagy projekttársaság tagjaként saját maga teljesített, figyelemmel a Kbt. 129. § (7) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap összességében
— legalább 1 db, olyan szolgáltatási referenciával, amelynek tárgya Eventus keretrendszerben fejlesztett szoftver támogatásra és fejlesztésre irányult, és amely szerződés ellenértéke elérte a nettó 25 000 000,- Ft-ot;
Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati ár (nettó Ft/hó). Súlyszám 80

2. Szakértői napidíj (nettó Ft/nap). Súlyszám 10

3. Késedelmi kötbér (%). Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2.11.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
2.11.2015 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2.11.2015 - 10:00

Hely:

InTender Consulting Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 63., I. emelet).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. §-ban meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.3.1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
VI.3.2. Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban.
VI.3.3. Formai előírások:
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani úgy, hogy az az ajánlattételi határidő lejártáig meg is érkezzen.
Amennyiben az ajánlat több papír alapú példányban kerül benyújtásra, úgy az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Amennyiben az ajánlat több papír alapú példányban kerül benyújtásra, úgy a benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó.
A csomagoláson
„ Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség – AJÁNLAT – Vállalkozási szerződés a HGAS rendszer működési támogatásának és fejlesztésének ellátására – Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
VI.3.4. Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1.-2. részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb) módszerét alkalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot amelyben a késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlás nem éri el az 1 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti azokat az ajánlatokat amelyekben a késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlás eléri, vagy meghaladja a 10 % -os mértéket.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
A bírálati szempontok az ajánlattételi dokumentációban vannak részletesen kifejtve.
VI.3.5. A felolvasólapot úgy kell csatolni, hogy az megfeleljen a Kbt. 60. § (6) bekezdésében rögzített követelményeknek.
VI.3.6. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi cégkivonatot,
2. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
3. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
4. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.3.7. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 67. § -a szerint biztosítja.
Az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.8. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontja vagy a 4. § f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében.
VI.3.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatának eredeti példányát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, figyelemmel a Kbt. 36. § (3) bekezdésére.
VI.3.10. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
VI.3.11. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
VI.3.12. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
VI.3.13. Ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlatnak a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
VI.3.14. Az idegen nyelvű irat, dokumentum (így különösen alkalmasságot igazoló dokumentum) benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását (a hiteles fordítás mellett) is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Az Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű fordítást vizsgálja. (Kbt. 36. § (3) bekezdés)
VI.3.15. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
A szigorúbb alkalmassági minimumkövetelmények:
P.1-P.2.; M.1.
VI.3.16. Árfolyam:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek:
1. a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia;
2. a mérlegadatok tekintetében az adott mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia;
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
VI.3.17. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
VI.3.18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
VI.3.19. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).

Ajánlatkérő a dokumentáció megküldéséről a kérelmező email címét tartalmazó, a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem e-mail (office@intender.hu) útján történő kézhezvételét követően gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10-15.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9 órától az ajánlattételi határidőig.

Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentáció elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratok átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
Ajánlatkérő a dokumentációba való betekintés lehetőségét a 1036 Budapest, Bécsi út 36. címen biztosítja.
VI.3.20. Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
VI.3.21. Projekttársaság:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
VI.3.22. Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt. -ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
VI.3.23. Irányadó idő:
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.24. Nyertes ajánlattevő az ellenérték teljes megfizetésének fejében köteles vállalni, hogy a megkötésre kerülő szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező szerzői vagyoni jogait átruházza az Ajánlatkérőre – figyelembe véve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az abban foglalt előírásokat, azaz különösen, de nem kizárólagosan A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § -ában foglaltakat – kizárólagos, bármilyen területi, felhasználási, időbeli és harmadik félre való átruházással kapcsolatos korlátozások nélküli módon.
Ajánlattevő fentiek keretében, különösen, de nem kizárólagosan a forráskód tekintetében is irányadónak kell, hogy tekintse a szerzői vagyoni jogok átruházását.
Ajánlattevő a megajánlott ellenértéket úgy köteles meghatározni, hogy azt megfelelőnek ítélje a szerzői vagyoni jogoknak fentiekben rögzített átruházás tükrében.
VI.3.25. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le.
VI.3.26. Nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő) – a szerződéskötés feltételeként – köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérőnek átadni az Eventus tanúsítványt vagy olyan dokumentumot, mely igazolja nyertes ajánlattevő Eventus keretrendszerben történő támogatásra, fejlesztésre való jogosultságát.
VI.3.27. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
VI.3.28. A jelen eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
VI.3.29. Ajánlatkérő a jelen eljárást a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm.rendelet rendelkezései szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
16.9.2015