There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 330212-2022

20/06/2022    S117

Czechia-Boskovice: Medical equipments

2022/S 117-330212

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 099-273438)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnice Boskovice s.r.o.
National registration number: 26925974
Postal address: Otakara Kubína 179
Town: Boskovice
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 68001
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Eva Škrabalová
E-mail: eva.skrabalova@nembce.cz
Telephone: +420 516491131
Internet address(es):
Main address: https://www.nembce.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/NemocniceBoskovice

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o.

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE.

Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 099-273438

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 22/06/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 20/07/2022
Local time: 08:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 22/06/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 20/07/2022
Local time: 08:00
VII.2)Other additional information:

Změna lhůty pro podání nabídek se týká části 20 (viz. Vysvětlení ZD 5, které je uveřejněno na profilu zadavatele).

Lhůta pro podání nabídek pro část 7 a část 22 VZ je 14. 7. 2022 v 08:00 (viz. Vysvětlení ZD 3, které je uveřejněno na profilu zadavatele) viz. F2022-022616.

Lhůta pro podání nabídek pro část 12 a část 13 VZ je 30. 6. 2022 v 08:00 (viz. Vysvětlení ZD 1, které je uveřejněno na profilu zadavatele) viz. F2022-020526.

Pro ostatní části VZ zůstává původní lhůta pro podání nabídek 22.6.2022 v 09:00 hod. viz. F2022-019384.